Acht na gCuideachtaí Nua 2014

Ríomhchomhdú go héigeantach: Is iad Ionstraim Reachtúil Uimh. 458 de 2016 agus alt 897 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, an Bunús Dlí d’fhoirmeacha B1, B73, B2 agus B10 a ríomhchomhdú go héigeantach – féach I.R. Uimh. 456 de 2016 ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann agus Acht na gCuideachtaí, 2014, ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Úinéireacht thairbhiúil: Ceanglaítear leis an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid ón Aontas Eorpach go gcuirfear clár lárnach um úinéireacht thairbhiúil eintiteas corparáideach agus eintiteas dlíthiúil eile ar bun.

DEIREADH NA hIDIRTHRÉIMHSE

Amhail an 1 Nollaig 2016, tá an Idirthréimhse tagtha chun deiridh. Ní féidir a thuilleadh doiciméid a chur isteach chun comhshó nó chun ainm na cuideachta a athrú trí fhoirmeacha N1, N2 nó N3 a úsáid.

An Chlár Anois.