Cuideachta sheachtrach

Is féidir le cuideachta (eachtrach) sheachtrach atá cláraithe thar lear brainse.

Brainse

Cuideachta ar bith atá ionchorpraithe lasmuigh den Stát agus a bhunaíonn áit ghnó sa Stát, ní mór di a bheith cláraithe leis an CRO faoi Acht na gCuideachtaí 2014 - Cúid 21. Ní mór an chuideachta a chlárú tráth nach déanaí ná mí amháin ón am a bhunaítear sa Stát. Féach Bileoga Faisné ise 5.

Nasc: Foirmeacha          Nasc: Táillí             Nasc: Bileoga Faisnéise