Cuideachta sheachtrach

Is féidir le cuideachta (eachtrach) sheachtrach atá cláraithe thar lear brainse.

Brainse

Cuideachta ar bith atá ionchorpraithe lasmuigh den Stát agus a bhunaíonn áit ghnó sa Stát, ní mór di a bheith cláraithe leis an CRO faoi Acht na gCuideachtaí 2014 - Cúid 21. Ní mór an chuideachta a chlárú tráth nach déanaí ná mí amháin ón am a bhunaítear sa Stát. Féach Bileoga Faisné ise 5.

Nasc: Foirmeacha          Nasc: Táillí             Nasc: Bileoga Faisnéise

Ordú um Thosach Feidhme Achta na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017
Ar 8ú Feabhra 2018 chuir an tAire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta a lámh le hOrdú um Thosach Feidhme 2018 Achta na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017. Leis an ordú seo ceaptar an 9ú Meitheamh 2018 mar an lá ar a dtiocfaidh alt 80 d’Acht na gCuideachtaí (Cuntasaíocht), 2017 (uimh. 9 de 2017) i bhfeidhm. Leasaítear le halt 80 alt 1300 d’Acht na gCuideachtaí 2014 mar aon leis an sainmhíniú atá le cuideachta LEE agus cuideachta neamh-LEE.

“ Ciallaíonn ‘comhlacht LEE’—
(a) comhlacht corparáideach—
(i) atá corpraithe i stát (seachas an Stát) gur stát LEE é, agus
(ii) a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta,

(b) gníomhaíocht—
(i) atá in eagar nó corpraithe i stát (seachas an Stát) gur stát LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a ball i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta, agus
(iii) atá ina fo-ghníomhaíocht de chomhlacht corparáideach a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta;”,
agus
“ ciallaíonn ‘comhlacht neamh-LEE’—
(a) comhlacht corparáideach—
(i) atá corpraithe i stát nach stát LEE é, agus
(ii) a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta,

(b) gníomhaíocht—
(i) atá in eagar nó corpraithe i stát nach stát LEE é,
(ii) a bhfuil dliteanas a ball i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta, agus
(iii) atá ina fo-ghníomhaíocht de chomhlacht corparáideach a bhfuil dliteanas a bhall i leith an chomhlachta chorparáidigh sin teoranta.”