Gníomhaíocht ar siúl i bPoblacht na hÉireann


Ciallaíonn gníomhaíocht gníomhaíocht ar bith ag a bhfuil cead dlíthiúil ag cuideachta bheith ar siúl aici, lena n-áirítear réadmhaoin de chineál ar bith a choinneáil, a fháil nó a dhiúscairt.

Ní ionchorprófar cuideachta ach amháin nuair is dóigh do Chláraitheoir na gCuideachtaí go mbeidh, nuair a bheidh sí cláraithe. "Gníomhaíocht" sin "gníomhaíocht ar bith ag a bhfuil cead dlíthiúil ag cuideachta bheith ar siúl aici, lena n-áirítear réadmhaoin de chineál ar bith a choinneáil, a fháil nó a dhiúscairt."

Cuimsítear ráiteas i bhFoirm A1 go bhfoirmítear an chuideachta, i measc cuspóirí eile, chun gníomhaíocht a bheith ar siúl aici sa Stát. Cuimsítear na sonraí seo a leanas sa ráiteas:

  • nádúr ginearálta na gníomhaíochta agus an cód NACE cuí (Comhbhonn is ea an cód NACE le gníomhaíochtaí eacnamaíocha san AE a rangú ó thaobh staitistice de. Is féidir é a rochtain ar www.cro.ie.)
  • an áit/na háiteanna sa Stát atá i gceist an ghníomhaíocht a bheith ar siúl
  • an áit sa Stát, nó lasmuigh den Stát, a ndéanfar riarachán lárnach na cuideachta a riar go hiondúil

Nace Codes: pdf logo Nace code 2.pdf

I gcás go bhfuil cuideachta á fhoirmiú chun dhá ghníomhaíocht nó níos mó a bheith ar siúl sa Stát aici, baineann na sonraí a sholáthraítear i bhFoirm A1 leis an bpríomhghníomhaíocht. Gach duine a dhéanfaidh dearbhúl a bheidh, go fios dó, bréagach nó mí-threorach in aon phonc tábhachtach beidh sé inchurtha faoi ionchúiseamh sa Chúirt Dhúiche, agus ar a chiontú ann dlífear fíneáil nó príosúnacht nó an bheirt acu araon air.