Foirmeacha RFS 2018

Rinneadh athruithe ar na forálacha foirmeacha le haghaidh gach réimse de Chlár na gCara-Chumann. Rinneadh athruithe ar na foirmeacha le haghaidh Cumainn Tionscail agus Choigiltis agus ar na foirmeacha le haghaidh Cara-Chumann agus Ceardchumann.

Sna míonna atá le teacht, tabharfar isteach an rogha chun doiciméid áirithe de chuid Chlár na gCara-Chumann a chomhdú ar líne agus eiseofar ríomhirisí breise ina leith sin.

Féach suíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Lúnasa 2018: Rinneadh athruithe ar na forálacha maidir le táillí do gach réimse de Chlárlann na gCara-Chumann. Rinneadh athruithe ar na táillí do Chumainn Tionscail agus Soláthair, do Chara-Chumainn agus do Cheardchumainn. Tá na táillí á laghdú d’fhormhór na bhfoirmeacha. Féach na leathanaigh Ghréasáin seo a leanas chun faisnéis nuashonraithe a fháil: Táillí do Chumainn Tionscail agus Soláthair, Táillí do Chara-Chumainn agus Táillí do Cheardchumainn.
Tabharfar an rogha chun doiciméid áirithe Chlárlann na gCara-Chumann a chomhdú ar líne isteach sna míonna atá romhainn. Cuirfear nuashonruithe eile leis an suíomh Gréasáin agus eiseofar ríomhirisí ina leith sin freisin.

Athrú ar Lua - Ceanglas maidir le hIniúchóir Reachtúil
De bhun athruithe a tugadh isteach in Acht na gCuideachtaí (Iniúchtaí Reachtúla) 2018, léitear an lua d’Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair mar Achtanna na gCumann Tionscail agus Soláthair, 1893 go 2018, anois agus léitear an lua d’Achtanna na gCara-Chumann mar Achtanna na gCara-Chumann, 1896 go 2018, anois. Tá na hathruithe a bhaineann leis na hAchtanna sin leagtha amach i gCuid 3 d’Acht 2018. Cuireadh an téarma “iniúchóirí reachtúla” in áit aon tagairtí don téarma “iniúchóirí poiblí”. Tá alt 1441 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, aisghairthe anois.

Tabharfar an rogha chun doiciméid áirithe Chlárlann na gCara-Chumann a chomhdú ar líne isteach sna míonna atá romhainn. Cuirfear nuashonruithe eile leis an suíomh Gréasáin agus eiseofar ríomhirisí ina leith sin freisin.

Rinneadh athruithe ar na foirmeacha a úsáidtear don iarratas ar leasú ar rialacha Cumainn Tionscail agus Soláthair a chlárú.
Foirm B: Aon iarratas ar leasú páirteach ar rialacha a chlárú, ní mór do rúnaí an chumainn é a dhéanamh agus ní mór é a sheoladh chuig an gCláraitheoir, in éineacht leis na nithe seo a leanas:
(a) dearbhú reachtúil i bhFoirm C; agus
(b) dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Ní mór an chóip de na rialacha nua a bheith sínithe ag triúr ball agus ag an rúnaí.

Foirm D: Aon iarratas ar leasú iomlán ar rialacha a chlárú, ní mór do rúnaí an chumainn é a dhéanamh agus ní mór é a sheoladh chuig an gCláraitheoir, in éineacht leis na nithe seo a leanas:
(a) dearbhú reachtúil i bhFoirm C; agus
(b) dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Ní mór an chóip de na rialacha nua a bheith sínithe ag triúr ball agus ag an rúnaí.

Foirm K: Rinneadh athrú ar Fhoirm K, fógra faoi athrú oifige cláraithe, freisin. Ní gá an seoladh roimhe a chomhlánú uirthi a thuilleadh.

Rinneadh athruithe ar na foirmeacha a úsáidtear don iarratas ar leasú ar rialacha Cara-Cumainn a chlárú.

Foirm B: Aon iarratas ar leasú páirteach ar rialacha a chlárú, ní mór do rúnaí an chumainn é a dhéanamh agus ní mór é a sheoladh chuig an gCláraitheoir, in éineacht leis na nithe seo a leanas:
(a) dearbhú reachtúil i bhFoirm C; agus
(b) dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Ní mór an chóip de na rialacha nua a bheith sínithe ag triúr ball agus ag an rúnaí.

Foirm D: Aon iarratas ar leasú iomlán ar rialacha a chlárú, ní mór do rúnaí an chumainn é a dhéanamh agus ní mór é a sheoladh chuig an gCláraitheoir, in éineacht leis na nithe seo a leanas:
(a) dearbhú reachtúil i bhFoirm C; agus
(b) dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Ní mór an chóip de na rialacha nua a bheith sínithe ag triúr ball agus ag an rúnaí.

Foirm H: Rinneadh athrú ar Fhoirm H, fógra faoi athrú oifige cláraithe, freisin. Ní gá an seoladh roimhe a chomhlánú uirthi a thuilleadh.

Rinneadh athruithe ar na foirmeacha a úsáidtear don iarratas ar leasú ar rialacha Ceardchumainn a chlárú.

Foirm C: Aon iarratas ar leasú páirteach ar rialacha a chlárú, ní mór do sheachtar ball den cheardchumann é a dhéanamh agus ní mór é a chur isteach in éineacht leis na doiciméid seo a leanas:
(a) Dhá chóip de na rialacha nua de réir mar a athraíodh iad de bhun na leasuithe atá beartaithe. Beidh O marcáilte ar an dá chóip agus beidh siad sínithe ag gach duine de na hiarratasóirí; agus
Foirm F: Aon iarratas ar leasú iomlán ar rialacha a chlárú, déanfaidh seachtar ball den cheardchumann é agus beidh dhá chóip chlóite de na rialacha nua in éineacht leis. Beidh P marcáilte ar an dá chóip agus beidh siad sínithe ag gach duine de na hiarratasóirí. Sula gcláróidh sé an tsraith nua rialacha, gheobhaidh an Cláraitheoir amach go bhforáiltear léi do gach ní a bhfuil le foráil dóibh le rialacha ceardchumainn chláraithe, de réir na nAchtanna Ceardchumainn, 1871 go 1990.