Cara-Chumann

Déantar Cara-cumainn a chlárú faoi Achtanna na gCara-Chumann 1896-1977. Bunaítear iad le cuspóirí áirithe, don chuid is mó le sochair árachas saoil beaga, sochair bhreoiteachta agus sochair bháis a sholáthar do chomhaltaí, le sochair a sholáthar do dhaoine nach comhalta iad nó le gníomhaíochtaí nó suimeanna ar leith a chur chun cinn.

Cara-Chumann a Chlárú

Chun cara-chumann a chlárú, ní mór don ghrúpa, nach mór seachtar ar a laghad a bheith ann, sraith rialacha a leagadh amach a rialaíonn oibríocht an chumainn. Is féidir cumann a chlárú mar chara-chumann, mar chumann carthanachta, mar chlub fear oibre nó mar chumann sainúdaraithe. Ní mór, de réir na ranga ina bhfuil an cumann le clárú, na nithe a éilítear mar a fhorálann an Chéad Sceideal d’Acht na gCara-Chumann, 1896 a bheith ann sna rialacha. Cuirfear na rialacha, in éineacht leis an bhfoirm iarratais agus táille atá leagtha síos, faoi bhráid an Chláraitheora agus más meastar go bhfuil na rialacha de réir reachtaíochta, cláraítear an cumann.

pdf logo Friendly Societies Act 1896(0.26 MB, Adobe PDF)

Nasc le Leathanach na bhFoirmeacha   Nasc le Leathanach Reachtaíochta Láithreán Gréasáin DBEI

Féach freisin le do thoil:

Ceanglais Iarchláraithe ar Chara-Cumann

Cara-Chumann a Fhoirceannadh