Ceardchumann 

Cláraítear ceardchumainn faoi na hAchtanna Ceardchumann 1871-1990. Tá ceardchumainn bunaithe chun ionadaíocht a dhéanamh ar son na n-oibrithe i gcaidreamh le fostóirí nó gníomhú mar chomhlacht ionadaíochta do ghrúpálacha a bhfuil suim ar leith acu.

Chun ceardchumann a chlárú, ní mór don ghrúpáil a bhaineann leis, nach mór seachtar ar a laghad a bheith ann, sraith rialacha a leagadh amach a rialaínn oibríocht an chumainn. Ní mór na nithe a éilítear mar a fhorálann an Chéad Sceideal den Acht Ceardchumann, 1871 a bheith ann sna rialacha. Cuirfear na rialacha, in éineacht leis an bhfoirm iarratais agus táille atá leagtha síos, faoi bhráid an Chláraitheora agus más meastar go bhfuil na rialacha de réir reachtaíochta, clárófar an cumann.

Ní rathaíonn clárú mar cheardchumann go bhfaighidh an cumann ceadúnas idirbheartaíochta; is ceist é seo don Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta, rud nach bhfuil feidhm ag Cláraitheoir na gCeardchumann ann.

Féach freisin le do thoil: