Cumann Tionscail agus Coigiltis

Déantar Cumainn Tionscail agus Choigiltis a chlárú faoi Achtanna um Chumainn Tionscail agus Choigiltis 1893-2014.

Forálann an tAcht 1893 cumann a chlárú le feidhmiú in aon tionscal, ghnó nó trádáil a údaraíonn a chuid rialacha. Is trí chlárú faoin Acht a cheapann cumann mar chomhlacht chorparáideach faoi dliteanas teoranta. Oibríonn cumainn tionscail agus choigiltis, a bhfuil aithne acu mar chomharchumainn, thar réimse forleathan tionscal, ceirdeanna agus gnó. Is sna réimsí talmhaíochta agus bia na cinn is mó agus aithne is mó orthu.

Cumann Tionscail & Coigiltis a Chlárú

Chun cumann tionscail agus coigiltis a chlárú le clárú, ní mó don ghrúpa a bhaineann leis, nach mór seachtar ar a laghad bheith ann, sraith rialacha a leagan amach chun oibríocht an chumann a rialú. Ní mór na nithe a éilítear mar a fhorálann an Dara Sceideal d’Acht um Chumainn Tionscail agus Choigiltis, 1896 a bheith ann sna rialacha. Cuirfear na rialacha, in éineacht leis an bhfoirm iarratais agus táille atá leagtha síos, faoi bhráid an Chláraitheora agus más meastar go bhfuil na rialacha de réir reachtaíochta, cláraítear an cumann .

Tá líon grúpaí ionadaíochta do chomharchumainn ann ar chomhaontaigh an Cláraitheoir lena bhfoirmeacha Rialacha Samhlacha ar féidir úsáid a bhaint astu chun cumann a chlárú. Tá Rialacha Samhlacha comhaontaithe ag The Irish Co-operative Organisation Society Limited (ICOS) do chomharchumainn díreacha, chomh maith le comharchumainn atá baint le gairneoireacht, iascaireacht, pórú caorach agus grúpscéimeanna uisce. Féadann ICOS cuidiú le bunú agus clárú comharchumainn (seirbhís as a ngearrfar táille). Is iad Co-operative Housing Ireland Society Limited grúpa ionadaíochta eile.

Nasc: Leathanach na bhFoirmeacha Nasc: ​​​​Leathanach Reachtaíochta Láithreán Gréasáin DBEI (DBEI)

Féach freisin le do thoil:

Ceanglais Iarchlárithe ar Chumann Tionscail & Coigiltis

Cumann Tionscail & Coigiltis a Fhoirceannadh