Próiseas Tiontúcháin – Acht na gCuideachtaí Nuabheartaithe

Déanfar athrú ainm ar líon cineálacha cuideachtaí a thabhairt isteach in Acht na gCuideachtaí nuabheartaithe Leagtar amach ann freisin próiseas “tiontúcháin”, rud a éilítear do gach cuideachta phríobháideach reatha faoi theorainn scaireanna (EPCs), tiontú ina gcineál amháin as dhá chineál nua cuideachta. Baineann an modh “tiontúcháin” seo le timpeall 85% de chuideachtaí atá cláraithe in Éirinn faoi láthair mar Chuideachtaí Príobháideacha (Faoi Theorainn Scaireanna). Ní amháin go ndéanann Acht na gCuideachtaí nuabheartaithe gach Acht na gCuideachtaí ó 1963 go 2013 a chomhdhlúthú, tugtar isteach dhá shamhail nua cuideachta leis, agus is cineál cuideachta i bhfad níos simplí é ceann amháin acu (an chuideachta TEO (LTD)).

Gach cuideachta atá cláraithe faoi láthair mar an cineál cuideachta “Príobháideach faoi Theorainn Scaireanna", ní mór dóibh cineál amháin as an dá chuideachta nua sin a roghnú le tiontú iontu – TEO (LTD) (Cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna), nó DAC (Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe). Éileofar ar chuideachtaí ráthaíochta agus ar chuideachtaí neamhtheoranta a n-ainm a athrú faoin Acht nua.

An Ceanglas Ainm Cuideachta a Athrú faoin Acht Nua
Ní mór go n-áireofaí cineál na cuideachta mar iarmhír lena hainm, mura bhfuil sí díolmhaithe ina leith sin. Féadfar an Fhoirm N3 a chomhdú saor in aisce i gcás
cuideachtaí ar gá dóibh a gcuid ainmneacha a athrú (CGAanna, CTRanna, agus cuideachtaí neamhtheoranta).

Sa chás nach n-athrófar ainm cuideachta le linn na hIdirthréimhse ocht mí dhéag, cuirfidh an CRO an t-athrú ainm i bhfeidhm ag deireadh na hIdirthréimhse. Má tá an chuideachta díolmhaithe faoi láthair maidir le “Teoranta” a bheith ag deireadh a hainm, leanfar leis an díolúine sin faoin Acht nua agus ní gá ainm na cuideachta a athrú.