Bunreacht Teimpléid don tsamhail nua cuideachta TEO 

Sceideal 1 Acht na gCuideachtaí 2014 

Foirm an Bhunreachta i gcomhair Cuideachta Phríobháideach faoi Theorainn Scaireanna

  

BUNREACHT

[ainm na cuideachta mar atá thíos]

1. Is é ainm na cuideachta: THE SOUTH EASTERN COUNTIES FLOORING AND TILING COMPANY LIMITED.

2. Tá an chuideachta ina cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna, atá cláraithe faoi Chuid 2 d'Acht na gCuideachtaí 2014.
 
3. Tá teorainn le dliteanas na gcomhaltaí.
 
4. Is ionann scairchaipiteal na cuideachta agus €50,000 roinnte i 50,000 scair de €1 an ceann. / Tá scairchaipiteal na cuideachta roinnte ina scaireanna de €1 an ceann.
 
5. Na Rialacháin Fhorlíontacha (más ann dóibh).
 
Is mian linne, na daoine éagsúla a bhfuil a n-ainmneacha agus a seoltaí scríofa, a bheith déanta ina gcuideachta de bhun an bhunreachta seo, agus aontaímid glacadh leis an líon scaireanna i gcaipiteal na cuideachta atá curtha síos os coinne ár n-ainmneacha faoi seach.

 
Ainmneacha agus Seoltaí na   na Sínitheoirí agus Cur Síos Orthu                          Líon na Scaireanna arna dtógáil ag gach duine de Sínitheoirí

1. Mary Kelly                                                                                                                           2,700

Seoladh:

Cur síos:

2. Alan Redmond                                                                                                                       300

Seoladh:

Cur síos:

 

Líon iomlán na scaireanna arna dtógáil:                                                                                 3,000

De réir mar is cuí:

 sínithe i scríbhinn ó na síntiúsóirí thuas, fianaithe ag finné dá bhforáiltear thíos; nó fíordheimhniú ar an modh dá dtagraítear in alt 888.

 Arna dhátú an -------------lá de -------------- 20—

 Finné leis na Sínithe thuas:

 Ainm:-----------------------------------------------------

Seoladh: ----------------------------------------------------

Bunreacht Teimpléid don tsamhail nua cuideachta CGA

SCEIDEAL 7 Acht na gCuideachtaí 2014

 Foirm an Bhunreachta i gcás Cuideachta Ghníomhaíochta Ainmnithe faoi Theorainn Scaireanna

BUNREACHT

[ainm na cuideachta mar atá thíos]

 MEABHRÁN COMHLACHAIS

1. Is é ainm na cuideachta: THE SAFE SKIES SOFTWARE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY.

2. Tá an chuideachta ina cuideachta ghníomhaíochta ainmnithe faoi theorainn scaireanna, is é sin le rá cuideachta phríobháideach faoi theorainn scaireanna atá cláraithe faoi Chuid 16 d'Acht na gCuideachtaí 2014.

3. Is iad na cuspóirí dá bhfuil an chuideachta á bunú forbairt, táirgeadh agus díol bogearraí ríomhaire atá ceaptha chun feabhas a chur ar shábháilteacht na heitlíochta agus déanamh gach ní eile a ghabhann le baint amach an chuspóra sin thuas nó a chuideoidh é a bhaint amach.
 
4. Tá teorainn le dliteanas na gcomhaltaí.
 
5. Is ionann scairchaipiteal na cuideachta agus €200,000, roinnte i 200,000 scair de €1 an ceann.

AIRTEAGAIL CHOMHLACHAIS

Beidh feidhm ag na Rialacháin seo a leanas maidir leis an gcuideachta: [nó, in ionad na bhfocal díreach roimhe seo, an abairt seo a leanas:-*]

 Glactar forálacha Acht na gCuideachtaí 2014. *Féach alt 968(5)

Is mian linne, na daoine éagsúla a bhfuil a n-ainmneacha agus a seoltaí scríofa, a bheith déanta ina gcuideachta de bhun an bhunreachta seo, agus aontaímid glacadh leis an líon scaireanna i gcaipiteal na cuideachta atá curtha síos os coinne ár n-ainmneacha faoi seach.

Ainmneacha agus Seoltaí na   na Sínitheoirí agus Cur Síos Orthu                            Líon na Scaireanna arna dtógáil ag gach duine de na Sínitheoirí              Sínitheoirí

1. Patrick McKenna                                                                                                    300

Seoladh:

Cur síos:

2. Bridget McCloy                                                                                                  2,700

Seoladh:

Cur síos:

Líon iomlán na scaireanna arna dtógáil:                                                                  3,000

De réir mar is cuí:

sínithe i scríbhinn ó na síntiúsóirí thuas, fianaithe ag finné dá bhforáiltear thíos; nó fíordheimhniú ar an modh dá dtagraítear in alt 888.

Arna dhátú an _____________lá de _____________________________ 20___

Finné leis na Sínithe thuas:

Ainm: __________________________________________

Seoladh: ________________________________________AIT