Táillí Ceardchumann RFS

Uimhir Thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille(€) Táille(€)  
    Páipéar      Leictreonach 
1 Deimhniú Cláraitheachta maidir le Ceardchumann 1.25  n/a
2 Deimhniú Cláraitheachta maidir le Rialacha a Athrú 0.60  n/a
3 Ordachán chun stoc a aistriú 50.00  n/a
4 Fógra díscaoilte a chlárú 100.00  n/a
5 Tuairisceán Bliantúil Ceardchumainn a chomhdú 40.00  20.00
6 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 15.00  Nialas
7 Deimhniú Cláraitheachta i dtaobh Ainm Ceardchumainn a Athrú 100.00  n/a
8 (A) Ionstraim Chónascacháin a cheadú 100.00  n/a
(B) Ionstraim Chónascacháin a chlárú 100.00  n/a
9 (A) Ionstraim Aistrithe Gealltanas a cheadú 100.00  n/a
(B) Ionstraim Aistrithe Gealltanas a chlárú 100.00  n/a
Fíordheimhniú de dhoiciméad a cheanglaítear a bheith fíordheimhnithe ag an gCláraitheoir nach bhfuil inchurtha faoi aon táille eile 12.00 12.00
  Cóip d’aon doiciméad nó sliocht as (i dteannta le táillí as síniú nó séala an Chláraitheora)   3.00 2.50 
  Eischló d’ainm agus de sheoladh an Cheard-Chumainn    3.50 3.50