2013 Cartlann Nuachta

Nollaig

-------------------------------------------------------------------

Uaireanta Oscailte na Nollag/ na hAthbhliana

Laethanta Uaireanta
Dé Mairt 24 Nollaig 2013 9.30 go 12 meán lae
Dé Céadaoin 25 Nollaig 2013 Dúnta
Déardaoin 26 Nollaig 2013 Dúnta
Dé hAoine 27 Nollaig 2013 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Luain 30 Nollaig 2013 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Mairt 31 Nollaig 2013 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Céadaoin 1 Eanáir 2014 Dúnta
Déardaoin 2 Eanáir 2014 ar aghaidh. Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte

Samhain

----------------------------------------------------------------------

CUIDEACHTAÍ NUA - SPRIOCDHÁTA NA NOLLAG 2013

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollaig.

Scéim Dáta
Gnáthschéim 3ú Nollaig 2013
Scéim Fé Phráin 10ú Nolliag 2013
Scéim A1 ár líne 13ú Nollaig 2013
Athrú ar ainm 9ú Nollaig 2013
Athchláraithe 9ú Nollaig 2013
Áitithinte ar ainm cuideachta 17ú Nollaig 2013

Deireadh Fomhair

------------------------------------------------------------------

Bí Ullamh don Gheimhreadh

Cuireann aimsir chrua dúshlán romhainn go léir. Féadann na gníomhaíochtaí a ndéanaimid talamh slán díobh éirí deacair nó contúirteach fiú nuair a tharlaíonn aimsir chrua. Trí roinnt céimeanna simplí a ghlacadh, áfach, féadann tú tionchar imeachtaí den sórt sin a laghdú.

Sa leabhrán seo maidir le bheith ullamh don gheimhreadh tugtar eolas ar ullmhú, soláthraítear comhairle phraiticiúil chun dul i ngleic le tréimhsí d’aimsir chrua, agus tugtar sonraí teagmhála eagraíochtaí agus gníomhaireachtaí a fhéadann treoir agus comhairle a chur ar fáil. Ba é Tascfhórsa an Rialtais ar Phleanáil Éigeandála a d’ullmhaigh an leabhrán.

Tá an phríomhtheachtaireacht simplí - bí ullamh, coimeád sábháilte agus bíodh a fhios agat cá bhféadann tú cabhair a fháil i gcás go bhfuil sí ag teastáil uait.

Tá leagan leictreonach den leabhrán seo ar fáil ar an láithreán gréasáin www.winterready.ieLinks to external website. Gníomhaíonn an láithreán gréasáin mar bhealach isteach chuig go leor láithreán gréasán úsáideach. Le linn aimsire crua beidh eolas faoi imeachtaí ar fáil ar Aertel leathanach 592 freisin

DOICIMÉID A CHUR I GCOMHAD LEIS AN CRO

Má tá tuairisceán bliantúil á sheoladh tríd an bpost, ba cheart é a sheoladh chuig an CRO, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach. Baintear úsáid as an oifig i gCeatharlach chun glacadh le lóisteálacha poist amháin agus ní oifig phoiblí í.

Mar rogha eile, is féidir láithreoirí seachadadh go pearsanta chuig Oifig Phoiblí an CRO ar Chearnóg Parnell áit a dtabharfar fáltas duit le haghaidh do chuid doiciméad. Bíonn an Oifig Phoiblí ar oscailt ó 9.30r.n. ar aghaidh. Cuirtear i gcuimhne do ghlaoiteoirí pearsanta gur minic go mbíonn na scuainí níos giorra san Oifig Phoiblí ar maidin agus ba cheart dóibh smaoineamh ar a gcuid doiciméad a lóisteáil chomh luath agus is féidir chun cinntiú gur féidir iad a sheiceáil agus fáltais a eisiúint ar an lá céanna.

Dúntar an Oifig Phoiblí ag 4.30 i.n. ach ba cheart doiciméid a sheachadadh roimh 4.i.n. chun cinntiú gur féidir iad a sheiceáil agus a stampáil agus seans go n-eiseofar fáltais ar an lá céanna. Mura n-eisítear fáltais eiseofar an lá dar gcionn iad.

Lúnasa

-----------------------------------

Tuairisceáin Bhliantúla a Cailleadh nó a Moillíodh sa Chóras Poist

Faigheann CRO iarratais ar bhonn rialta ó chuideachtaí chun tuairisceáin bhliantúla a cailleadh nó a moillíodh sa phost a láimhseáil mar go bhfuarthas in am iad. Tugann Alt 127 d'Acht na gCuideachtaí 1963 an fhreagracht as seachadadh pras na dtuairisceán bliantúil do Chláraitheoir na gCuideachtaí ar na cuideachtaí iad féin. Dá bhrí sin, de réir an dlí, ní féidir leis an CRO aon lamháltais a thabhairt i ndáil le doiciméid nach ndéantar a sheachadadh chuig an gCláraitheoir in am de thairbhe gur cailleadh nó gur moillíodh sa ghnáthphost iad. Féach Nuachtlitir 122Links to external website.

Iúil

-----------------------------------

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2012 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha.

An tAcht Toghcháin (Maoiniú Polaitíochta), 2012

Síníodh an tAcht seo sa dlí 6/11/2012. Déantar i gceann de na forálacha den Acht sin an méid tairsí maidir le nochtadh tabhartas polaitiúil a laghdú, tabhartas a thug cuideachta, cumann nó ceardchumann ar fhoirm thuairisceáin bhliantúil atá comhlíonta ag cuideachta, cumann nó ceardchumann. Le héifeacht ó 7/11/2013 rinneadh an tairseach don nochtadh sin a laghdú go suntasach ó €5,079 go €200.

Cuideachtaí, cumainn agus ceardchumainn a dhéanann tuairisceán bliantúil suas le dáta 7/11/2013 nó ina dhiaidhsin, éilítear orthu gach tabhartas polaitiúil a thug an chuideachta, cumann nó ceardchumann atá níos mó na €200 san iomlán a nochtadh sa tuairisceán sin, de réir mar is infheidhme, le linn na tréimhse lena mbaineann sa tuairisceán bliantúil.

Cuideachtaí, cumainn agus ceardchumainn a dhéanann tuairisceán bliantúil suas le dáta 6/11/2013 nó roimhesin, éilítear orthu gach tabhartas polaitiúil a thug an chuideachta, cumann nó ceardchumann atá níos mó na €5,079 san iomlán a nochtadh sa tuairisceán sin, de réir mar is infheidhme, le linn na tréimhse lena mbaineann sa tuairisceán bliantúil.

Aibreán

-----------------------------------

Athrú ar an lá um baint den liosta; agus ar an lá ar a fhoilsítear díscaoileadh in Iris an CRO

Déanfar na hathruithe seo a leanas le héifeacht ón Aoine, an 3 Bealtaine 2013.

  • Athrófar an lá ar a mbainfidh an CRO cuideachtaí den chlár (mar thoradh ar mhainneachtain tuairisceáin bhliantúla a chur i gcomhad) ó Dé Domhnaigh go Dé hAoine (agus déanfar baint den liosta ar an Aoine, an 3 Bealtaine seachas an Domhnach an 5 Bealtaine).
  • Athrófar freisin an lá ar a fhoilsítear díscaoileadh in Iris an CRO ó Dé hAoine go Dé Céadaoin (agus foilseofar an díscaoileadh ar an gCéadaoin, an 8 Bealtaine, le haghaidh cuideachtaí arna mbaint den liosta ar an Aoine, an 3 Bealtaine).

Tabhair faoi deara le do thoil nach mbeidh tionchar aige sin ar an bpróiseas um baint den liosta ar aon bhealach eile. Níl athrú déanta ar fhorálacha Achtanna na gCuideachtaí 1963-2012 maidir le fógraí reachtúla, tréimhsí ama, agus foilsiú in Iris an CRO agus leanfar ar aghaidh ag cloí leo. Athrú riaracháin atá i gceist agus níl tionchar aige ar aon fhorálacha dlí.

Sonraí Toirte

Díolann CRO a chuid sonraí "ar an mórchoir" trí dhá tháirge: ceann amháin a chuireann uaslódálacha rialta sonraí ar fáil; agus an ceann eile a dhéanann uaslódálacha rialta cóipeanna scanta de dhoiciméid CRO.

Chinn an tAire Post, Fiontair agus Nuálaíochta le déanaí ceadúnas a thabhairt chun cóipeanna scanta de dhoiciméid stairiúla an CRO a dhíol. Chuige sin, féadann cliaint a chláraíonn mar "chustaiméir toirte" "ualach iomlán" de gach cóip scanta de dhoiciméid bheo an CRO a cheannach anois. Gearrtar praghas de réir aoise ar na híomhánna, agus tá siad ar fáil faoi cheadúnas. Le haghaidh tuilleadh eolais faoin táirge nua féach Athúsáid Faisnéise - Oifig um Chlárú Cuideachtaí

Martá

-----------------------------------

LÁITHREÁN GRÉASÁIN CORE

Ón gCéadaoin 6 Márta beidh an CRO ag déanamh CORE (www.core.ie) a aistriú chuig seoladh nua: core.cro.ie. Beidh an seanseoladh i bhfeidhm fós agus athtreorófar úsáideoirí go huathoibríoch chuig an seoladh nua.

Sa chás de leathanaigh a bheith leabharmharcáilte ag úsáideoirí laistigh de CORE, d’fhéadfadh teachtaireacht rabhaidh óna mbrabhsálaí idirlín a bheith mar thoradh air sin. Má bhíonn aon fhadhbanna agat, fill le do thoil ar http://www.core.ie, áit a mbeidh tú atreoraithe chuig an seoladh nua core.cro.ie le logáil isteach.

Foirm C1 R-Chomhdaithe

Is féidir Foirm C1, Morgáiste nó muirear cruthaithe ag cuideachta Éireannach, a chomhdú go leictreonach trí úsáid a bhaint as CORE. Tá táille €40 i gceist maidir le C1 comhdaithe go leictreonach.

Eanáir

-----------------------------------

Bille na gCuideachtaí 2012

Tá an Bille na gCuideachtaí 2012 le fáil ón Leathanach Greasáin - OireachtasLinks to external website.

SEIRBHÍSÍ OSCAILT - FEIDHMIÚLACHT FHADA

Trí Sheirbhísí Oscailte, cuireann an CRO an fheidhmiúlacht Cuardaigh Cuideachta ar fáil le gur féidir é a chomhtháthú le láithreáin ghréasáin eile. Tá Seirbhísí oscailt Clárú Chomhéadain Iarratais (API) a ligeann forbróirí bogearraí san áireamh chuideachta saor in aisce agus sonraí aighneacht ón CRO ina n-iarratais.

Ó 29 Samhain, is féidir le sealbhóirí Cuntas Custaiméara atá cláraithe le haghaidh Seirbhísí Oscailte anois chomhtháthú freisin sruthú de dhoiciméid ón CRO isteach ina gcuid iarratas. Seo ar chumas fhorbróirí a chur ar taispeáint doiciméad le aighneacht go díreach chuig a gcuid custaiméirí agus a ghearradh ar an am luaidhe mór a cheannach íomhá.

Tá Costas in aghaidh an íomhá mar an gcéanna mar go bhfuil sé a cheannach ar an íomhá go díreach trí an suíomh OCC cuardaigh cuideachta.

Chun clárú agus a léamh níos mó eolais theicniúil, tabhair cuairt ar https://services.cro.ie/.

--------------------------------------------

Cuntas Custaiméirí

Tá gach sonraí Cuntas Custaiméirí, lena n-áirítear idirbhearta agus ráitis dhéanach, ar fáil anois ar líne in www.CORE.ie. Dá réir sin, ó 1 Eanáir 2013 ní eiseoidh CRO ráitis Chuntas Custaiméirí tríd an bpost.

D’fhonn do shonraí Cuntas Custaiméirí a fheiceáil ar líne, mura bhfuil sé déanta agat cheana féin, beidh ort clárú in CORE trí chliceáil ar https://core.cro.ie/Main/register_iri_ga.jsp.

Nuair a bheidh tú cláraithe, is féidir d’idirbhearta a bhreathnú trí chliceáil ar Mo Chuntais/ Cuir Leis/ agus trí d’uimhir chustaiméara agus do PIN a chur isteach. Ní bheidh ort é sin a dhéanamh ach uair amháin, agus beidh do shonraí uile ar fáil gach uair a lógálann tú isteach chuig CORE.

Tairgeann an áis nua reimse de ghnéithe breise do shealbhóirí Cuntas, amhail

  • an cumas idirbhearta cothrom le dáta agus an t-iarmhéid reatha a bhreathnú,
  • an cumas ráiteas a oscailt in Excel nó i bhformáid inphriontáilte a dhéanann an seanráiteas a mhacasamhlú,
  • rochtain a fháil ar gach ráiteas ó osclaíodh an cuntas,
  • an cumas cistí a chur i dtaisce nó cuntas nua a oscailt ar líne.

Is féidir Cuntas Custaiméara nua a oscailt ar líne ag https://www.cro.ie/search/NewCustomer.aspx. Is féidir breis a fháil ar an gCuntas trí Chárta Creidmheasa a úsáid agus is féidir é a úsáid le táillí comhdaithe agus pionóis a íoc nuair a dhéantar iarratais a chomhdú go leictreonach trí CORE.