Nuacht 2012

Samhain

-----------------------------------

SEIRBHÍSÍ OSCAILT - FEIDHMIÚLACHT FHADA

Trí Sheirbhísí Oscailte, cuireann an CRO an fheidhmiúlacht Cuardaigh Cuideachta ar fáil le gur féidir é a chomhtháthú le láithreáin ghréasáin eile. Tá Seirbhísí oscailt Clárú Chomhéadain Iarratais (API) a ligeann forbróirí bogearraí san áireamh chuideachta saor in aisce agus sonraí aighneacht ón CRO ina n-iarratais.

Ó 29 Samhain, is féidir le sealbhóirí Cuntas Custaiméara atá cláraithe le haghaidh Seirbhísí Oscailte anois chomhtháthú freisin sruthú de dhoiciméid ón CRO isteach ina gcuid iarratas. Seo ar chumas fhorbróirí a chur ar taispeáint doiciméad le aighneacht go díreach chuig a gcuid custaiméirí agus a ghearradh ar an am luaidhe mór a cheannach íomhá.

Tá Costas in aghaidh an íomhá mar an gcéanna mar go bhfuil sé a cheannach ar an íomhá go díreach trí an suíomh OCC cuardaigh cuideachta.

Chun clárú agus a léamh níos mó eolais theicniúil, tabhair cuairt ar https://services.cro.ie/.

Uaireanta Oscailte na Nollag/ na hAthbhliana

Laethanta Uaireanta
Dé Luain 24 Nollaig 2012 9.30 go 12 meán lae
Dé Mairt 25 Nollaig 2012 Dúnta
Dé Céadaoin 26 Nollaig 2012 Dúnta
Déardaoin 27 Nollaig 2012 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé hAoine 28 Nollaig 2012 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Luain 31 Nollaig 2012 9.30 r.n. go 1 i.n. agus 2.15 i.n. go 4.30 i.n.
Dé Mairt 1 Eanáir 2013 Dúnta
Dé Céadaoin 2 Eanáir 2013 ar aghaidh. Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte

CUIDEACHTAÍ NUA - SPRIOCDHÁTA NA NOLLAG 2012

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.

SCÉIM DÁTA
GNÁTHSCHÉIM 3 Nollaig 2012
SCÉIM FÉ PHRÁIN 10 Nollaig 2012
SCÉIM A1 Ar LÍNE 13 Nollaig 2012
ATHRÚ AR AINM 7 Nollaig 2012
ATHCHLÁRAITHE 7 Nollaig 2012
ÁIRITHINTE AR AINM CUIDEACHTA 17 Nollaig 2012

Iris CRO

Tá tús i bpairt le cur le hAlt 72 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005 trí Ionstraim Reachtúil agus tiocfaidh an fhoráil tosaithe i bpáirt i bhfeidhm ar 19 Samhain 2012. Mar thoradh air seo, tabharfar údarás d’fhoilsiú d’Fhógraí Reachtúla ar leith go heisiach in Companies Registration Office Gazette ("CRO Gazette"), rud a éascóidh CRO scor d’fhoilsiú comhuaineach na bhFógraí seo in Iris Oifigiúil Supplement.

Cuntas Custaiméirí

Tá gach sonraí Cuntas Custaiméirí, lena n-áirítear idirbhearta agus ráitis dhéanach, ar fáil anois ar líne in www.CORE.ie. Dá réir sin, ó 1 Eanáir 2013 ní eiseoidh CRO ráitis Chuntas Custaiméirí tríd an bpost.

D’fhonn do shonraí Cuntas Custaiméirí a fheiceáil ar líne, mura bhfuil sé déanta agat cheana féin, beidh ort clárú in CORE trí chliceáil ar https://www.core.ie/Main/register_iri.jsp.

Nuair a bheidh tú cláraithe, is féidir d’idirbhearta a bhreathnú trí chliceáil ar Mo Chuntais/ Cuir Leis/ agus trí d’uimhir chustaiméara agus do PIN a chur isteach. Ní bheidh ort é sin a dhéanamh ach uair amháin, agus beidh do shonraí uile ar fáil gach uair a lógálann tú isteach chuig CORE.

Tairgeann an áis nua reimse de ghnéithe breise do shealbhóirí Cuntas, amhail

 • an cumas idirbhearta cothrom le dáta agus an t-iarmhéid reatha a bhreathnú,
 • an cumas ráiteas a oscailt in Excel nó i bhformáid inphriontáilte a dhéanann an seanráiteas a mhacasamhlú,
 • rochtain a fháil ar gach ráiteas ó osclaíodh an cuntas,
 • an cumas cistí a chur i dtaisce nó cuntas nua a oscailt ar líne.

Is féidir Cuntas Custaiméara nua a oscailt ar líne ag https://www.cro.ie/search/NewCustomer.aspx. Is féidir breis a fháil ar an gCuntas trí Chárta Creidmheasa a úsáid agus is féidir é a úsáid le táillí comhdaithe agus pionóis a íoc nuair a dhéantar iarratais a chomhdú go leictreonach trí CORE.

Tuairisceán bliantúil a sheiceáil

Tá bealaí éagsúla inar féidir le custaiméirí stádas a dtuairisceán bliantúil a sheiceáil gan dul i dteagmháil leis an CRO:

 • Le linn na tréimhse buaice, déanfaidh an CRO nuashonrú laethúil ar chuid "What's New" de láithreán gréasáin an CRO ag cur in iúl dáta a fuarthas tuairisceáin bhliantúla atá á bpróiseáil ar an lá sin - féach http://www.cro.ie/ena/whats-new.aspxLinks to external website. Le linn an ama seo, ní bheidh an CRO in ann fáil de dhoiciméid a seachadadh tar éis an dáta a luaitear ar an láithreán gréasáin a dheimhniú.
 • Ina theannta sin, is féidir le láithreoirí sonraí cuideachtaí a chuardach ar an láithreán gréasáin san áis Cuardach Cuideachtaí faoi "Seirbhísí" - má bhog NARD na cuideachta go dtí 2013, ciallaíonn sé sin go bhfuarthas a dtuairisceán bliantúil 2012 agus gur féidir liosta iarratas agus a stádas a bhreathnú saor in aisce.
 • Mar thríú modh, is féidir le hoifigigh chuideachtaí clárú ar CORE - www.CORE.ie - áit ar féidir "breathnú" a chur ar bun ar chuideachta ábhartha le stádas iarratas a cuireadh nó a comhdaíodh ar líne a sheiceáil. Déanfar stádas gach cuideachta ar an liosta breathnaithe a nuashinrú de réir mar a fhaightear agus a dhéantar iarratais don chuideachta sin a phróiseáil.

Iarrtar ar chustaiméirí ceann de na modhanna seo a úsáid i dtosach báire le stádas a gcomhduithe a sheiceáil sula gcuireann siad scairt ar an CRO nó ríomhphost chuige.

Deireadh Fomhair

------------------------------------

COTHABHÁIL LÁITHREÁN GRÉASÁIN CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán ar an Luain seo chugainn 15 Deireadh Fomhair 2012. (www.core.ie agus Cuardach Cuideachta). Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin CRO idir 5 i.n. go dtí timpeall 7 i.n. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo.

Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

Tuairisceáin Bhliantúla - Buaic Dheireadh Fómhair

Comhdaítear go luath, agus b'fhearr linn go gcomhdófaí go leictreonach. Beidh 28 lá breise ón dáta comhdúcháin ag an té a chomhdaíonn go leictreonach chun a c(h)uid cuntas a sheachadadh, agus is é €20 an táille chomhdúcháin, seachas €40 i gcás na bhfoirmeacha a chomhlánaítear de láimh. Molann an CRO go gcuirtear isteach na tuairisceáin bhliantúla in am trátha chun a chinntiú go bhfaightear in am iad. Cuirtear pionóis i bhfeidhm don chomhdú mall má chomhdaítear Tuairisceán Bliantúil go mall, agus de réir mar is infheidhme is amhlaidh a chaillfidh an chuideachta a teidlíocht freisin chun díolúine iniúchta a éileamh sa bhliain reatha agus sa bhliain dá héis.

Is féidir cabhair a fháil maidir le haon deacracht a d'fhéadfadh bheith agat le comhdú leictreonach d'fhoirme ach na foinsí seo a leanas a cheadú:

Lóghlao 1890-252536* / 059-9178981 / 01-8045394 nó eb1@djei.ie

Tá cúnamh i leith saincheisteanna teicniúla agus TF ar fáil ó:

01-8045374/ 01 8045307/ 01 8045355 nó electronic.filing@djei.ie.

*Tugtar faoi deara go bhféadfadh na rátaí a ghearrtar ar úsáid na n-uimhreacha 1890 (Lóghlao) bheith éagsúil i measc soláthróirí seirbhíse éagsúla.

Athrú ar Tháillí Chumainn Tionscail agus Coigiltis (RFS)

Le hIonstraim Reachtúil 363 tugadh isteach rialachán nua maidir le táillí le héifeacht ón Luan, an 1 Deireadh Fómhair 2012. Tabhair faoi deara le do thoil an t-athrú ar Tháillí le haghaidh Chumann Tionscail agus Coigiltis.

Mean Fomhair

------------------------------------

Íocaiochtaí Cártaí Creidmheasa/Dochair sa CRO

Is féidir cárta creidmheasa/dochair a úsáid chun íoc as lóisteálacha agus fiosruithe in Oifig Phoiblí CRO. Leathnaíodh roghanna ar líne le haghaidh cártaí creidmheasa/dochair chomh maith agus is féidir cárta creidmheasa/dochair a úsáid anois chun íoc as iarratais ar líne ar Ainm Gnó i CORE.

Béarla - CRO will shortly be introducing 3D Secure for online purchases and payment of online forms. 3D Secure is a service that has been created by Visa and MasterCard to help guard your credit card against unauthorised use online. 3D Secure works by using a password that you create as your unique online identifier. You will be asked for your 3D Secure Password to validate online credit card transactions with the CRO.

Gaeilge - Cuntais Chustaiméara ar líne

Cuireadh áis nua lenár dtimpeallacht Cuardach Cuideachta chun ligean do chustaiméirí Cuntas Taisce CRO a oscailt ar líne. Ciallaíonn an rogha sin nach gá iarratas páipéir a dhéanamh a thuilleadh. Is féidir an cuntas a úsáid chun cuardaigh ar líne a dhéanamh agus chun íoc as foirmeacha leictreonacha B1 agus A1. Is féidir é a úsáid freisin chun doiciméid a lóisteáil leis an CRO. Ní mór creidmheas a choimeád sa chuntas i gcónaí. Cliceáil ar an nasc thíos chun féachaint ar an áis. - https://www.cro.ie/search/NewCustomer.aspx

Lúnasa

------------------------------------

Tacaíocht Ghnó - An Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta

Le haghaidh eolais faoi réimse tacaí, idir tacaí airgeadais agus neamhairgeadais, atá ar fáil chun cabhrú le cuideachtaí fás, a gcuid iomaíochais a fheabhsú, fostaíocht a chruthú agus feabhas a chur ar tháirgiúlacht, téigh chuig láithreán gréasáin na Roinne - Plean GníomhaíochtaLinks to external website le haghaidh Post 2012.

Diolúine ó iniúchadh

Tabhair faoi deara go ndearna Ordú 2012 faoi Acht na gCuideachtaí 1999 (Leasú) (Uimh.2), Ionstraim Reachtúil Uimh. 308 de 2012, méadú ar iomlán an chláir chomhardaithe agus ar na tairseacha láimhdeachais chun críocha leas a bhaint as díolúine ó iniúchadh. Déantar figiúr an chláir chomhardaithe a leasú go €4.4 milliún agus déantar an figiúr láimhdeachais a leasú go €8.8 milliún.

Tá athrúithe déanta ar na figúirí tairseach. Féach leathanach Diolúine ó Iniúchadh.

D’fhonn díolúine a fháil, ní mór do stiúrthóirí na cuideachta:

 • a bheith den tuairim go gcomhlíonfaidh an chuideachta na coinníollacha reachtúla i leith na bliana airgeadais reatha nó bliana airgeadais ar bith ina dhiaidh sin;
 • cinneadh a dhéanamh go bhfaighfidh an chuideachta díolúine i leith na bliana airgeadais i gceist; agus
 • an cinneadh sin a chur síos i miontuairiscí an chruinnithe a bhíonn i gceist.

Ma bhíonn cinneadh á ghlacadh acu le hiniúchadh a dhéanamh i leith bliana airgeadais áirithe, ba chóir dóibh breithniú ar an bhfíoras go bhféadfadh iniúchadh a bheith ag teastáil ag tríú páirtithe a bhíonn ceangal acu leis an gcuideachta (m.sh. baincéirí nó eagraíochtaí trádála).

Thairis sin, má iarrann roinnt de scairshealbhóirí na cuideachta nach nglacfar leis an díolúine agus má chuireann siad é seo in iúl don chuideachta i scríbhinn le linn na bliana airgeadais díreach roimh an bhliain airgeadais i gceist nó le linn na bliana airgeadais i gceist, ach nach déanaí ná mí amháin ó dheireadh na bliana sin, caithfidh an chuideachta iniúchadh a dhéanamh.

Is féidir cinneadh a dhéanamh go nglacfaidh an chuideachta le díolúine ó iniúchadh le linn na bliana airgeadais ina nglacfar leis an díolúine, nó i leith bliana airgeadais ina dhiaidh sin. Ní gá a bheith ar eolas ag na stiúrthóirí go gcomhlíonn nó go gcomhlíonfaidh an chuideachta na coinníollacha reachtúla ach ní mór dóibh a bheith den tuairim go gcomhlíonfar na coinníollacha sin.

Ba chóir a thabhairt faoi deara freisin go gcuirtear cosc le díolúine ó iniúchadh a fháil go cúlghabhálach mura mbíonn deireadh tagtha le bliain airgeadais inar gá cinneadh a dhéanamh agus a thaifeadadh de réir ceanglais reachtúil.

Cuideachta Beag

Tabhair faoi deara go ndearnadh méadú ar iomlán an chláir chomhardaithe agus ar na tairseacha láimhdeachais le Rialacháin an Aontais Eorpaigh (Cuntais) 2012, Ionstraim Reachtúil Uimh. 304 de 2012. Déantar figiúr an chláir chomhardaithe a leasú go €4.4 milliún agus déantar an figiúr láimhdeachais a leasú go €8.8 milliún. Féach leathanach Cuideachta Beag. pdf logo 304 of 2012 SI (0.10 MB, Adobe PDF)

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Oifig um Chlárú Cuideactaí 2011 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha.

Iúil

-------------------------------------

Tuarascáil Bliantúil

Tá Tuarascáil Chláraitheoir na gCara-Chumann 2011 le fáil ón leathanach Foilseacháin Chorparáideacha.

Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2012

Ritheadh Bille na gCuideachtaí (Leasú) 2012 trí gach céim den Oireachtas. Féach leathanach greasáin Oifig an Ard-AighneLinks to external website (as Béarla). Shínigh an tUachtarán Acht na gCuideachtaí (Leasú) 2012, ag tabhairt éifeacht dó, an 4 Iúil 2012. Is í an éifeacht a bhí leis an ngníomh sin ná lua Achtanna na gCuideachtaí a athrú go dtí "1963 go 2012". Ba chóir go léireofaí an lua sin ó seo amach ar gach cóip de na Meabhráin agus na hAirteagail chomhlachais a chomhdaítear leis an CRO.

Property Service Regulation Authority

Iarratas ar PSRA (an tÚdarás Rialála Seirbhísí Maoine) - bain úsáid as an Saoráid Deimhnithe Dúblach.

Soiléiriú ar na rialacha um chlárú talún san údarás clárúcháin maoine

Maidir leis na teagmhálacha a rinneadh le CRO i ndáil leis an athrú ar na Rialacha um Chlárú Talún ar tugadh feidhm dó ar an 1 Márta 2012 áit a n-áiríonn nó a gcuimsíonn an t-urrús arna thabhairt ag cuideachta talamh cláraithe, fuair CRO comhairle dlí sheachtrach maidir leis an ábhar.

Láithreán gréasáin nua um rialáil gnó

Le déanaí sheol an Roinn Post, Fiontar agus Nuálaíochta businessregulation.ieLinks to external website, tairseach gréasáin atá dírithe ar ualach an rómhaorlathais ar an ngnó a laghdú trí fhaisnéis shoiléir faoi rialacháin arna gcur i bhfeidhm ag os cionn 30 Comhlacht Rialtais a thógáil le chéile in aon áit amháin. Forbraíodh Businessregulation.ie chun dul i ngleic le gá soiléir a d’aithin gnóthaí le faisnéis faoi riachtanais rialála; trí os cionn 150 nasc ar leithligh d’fhaisnéis, do threoir agus do shonraí teagmhála a chur ar fáil d’úsáideoirí, laghdaíonn an tairseach an gá le léamh trí go leor leathanach ar láithreáin gréasáin éagsúla agus an fhaisnéis cheart á lorg.

Bealtaine

--------------------------------------

Áis Cuardaigh RFS

Is féidir cuardach a dhéanamh ar líneLinks to external website anois maidir le cumann nó ceardchumann (tríd an ainm). Is féidir liosta doiciméad a fheiceáil a cumdaíodh i gcoinne an chumainn/an cheardchumainn. Má chliceálann tú ar chumann nó ar cheardchumann faoi leith, feicfidh tú an uimhir, seoladh, cineál eintitis (cara-chumann, cumann tionscail & coigiltis nó ceardchumann), an dáta clárúcháin, an dáta deireanach a cuireadh tuairsiceán bliantúil isteach

Gníomhaíocht ionchúishimh méadaithe an ODCE maidir le cásanna iniúchóra

Le blianta beaga anuas, rinne Oifig an Stiúrthóra um Fhorfheidhmiú Corparáideach (ODCE) roinnt cás a ionchúiseamh go rathúil nuair nach raibh teideal ag na gnólachtaí/daoine a shínigh na tuarascálacha iniúchóra, a comdaíodh leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, a leithéid a dhéanamh nó nuair a úsáideadh ainmneacha gnólachtaí iniúchóireachta bona fide i ngan fhios do na gnólachtaí.

Tá na cionta seo faoi alt 187 d’Acht na gCuideachtaí 1990 (dícháilíocht le haghaidh ceapacháin mar iniúchóir) agus faoi alt 242 d’Acht 1990 (faisnéis bhréagach a sholáthar do Chláraitheoir na gCuideachtaí). Rinneadh roinnt ionchúiseamh breise a thionscnamh, nó is dócha go ndéanfar iad a thionscnamh, i rith na coda eile de 2012.

Maidir le cás amháin, ba é an toradh a bhí ar chiontú faoi Alt 242 ná pianbhreith phríosúnachta a fhorchur ar an gCosantóir.

Sa chás sin, a tugadh os comhair Chúirt Chuarda Bhaile Átha Cliath, ciontaíodh an Cosantóir sa dá chion, a raibh ceann amháin díobh faoi Alt 242. Forchuireadh pianbhreitheanna príosúnachta comhthráthacha 3 bliana sa chion faoi Alt 242 agus forchuireadh ceann eile maidir le gadaíocht agus calaois (cuireadh an bhliain dheireanach i ngach cás ar fionraí). Forchuireadh banna dea-iompair a mhairfidh dhá bhliain tar éis é nó í a scaoileadh saor agus diúltaíodh an cead achomhairc.

I gcás eile le déanaí sa Chúirt Chuarda, cúisíodh an Cosantóir in 12 chion faoi Alt 187 agus 242. Forchuireadh pianbhreith choimeádta 5 mhí air/uirthi (a cuireadh ar fionraí ar feadh 3 bliana) i ndáil le ceithre chúiseamh faoi Alt 242, agus forchuireadh fíneáil air/uirthi i ndáil le roinnt cúiseamh eile.

Le tuilleamh faisnéise a fháil faoi na cásanna seo agus cásanna eile, féach ar an leathanach ionchúisimh ar láithreán gréasáin an ODCELinks to external website.

Aibreán

---------------------------------------

Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003

2ú Dréacht-Chomhscéim arna hullmhú ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus ag Clár na gCara-chumann

D’iarr an tAire Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta ar an Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus ar Chlár na gCara-Chumann dara chomhscéim a dhréachtaigh faoi réir Alt 11 agus 15 d’Acht na dTeangacha Oifigiúla 2003. Is é is príomhaidhm atá san Acht fáil níos fearr agus ardchaighdeán seirbhísí don phobal trí Ghaeilge a chinntiú.

Comhlacht reachtúil is ea an Oifig um Chlárú Cuideachtaí faoi choimirce na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta, atá freagrach as cuideachtaí agus ainmneacha gnóthas a chlárú agus as faisnéis faoi chuideachtaí reachtúla a sholáthar don phobal. Don aidhm dheireanach, is é an Oifig um Chlárú Cuideachtaí an stór lárnach faisnéise poiblí reachtúla faoi chuideachtaí Éireannacha.

Tá Clár na gCara-chumann faoi choimirce na Roinne Post, Fiontar agus Nuálaíochta. Áirítear i bpríomhfheidhmeanna RFS clárú éifeachtúil éifeachtach agus rialú ginearálta na gCeardchumann faoi Achtanna Ceardchumann 1871-1990; cumainn tionscail agus choigiltis faoi Achtanna um Chumainn Tionscail agus Choigiltis 1893-1978, agus cumainn chara-chumann faoi Achtanna na gCara-chumann 1896-1977.

Is mian leis an gCláraitheoir aighneachtaí a lorg anois ó aon pháirtí leasmhar maidir le hullmhú dhréacht an dara chomhscéim. Moltar gan níos mó na 4,000 focal (c. 8 leathanach) a bheith sna haighneachtaí. Moltar go seolfar aighneachtaí, rud a bheas ar fáil ar láithreán gréasáin na hOifige www.cro.ie, le ríomhphost chuig vivien.cunningham@djei.ie. Seachas sin, is féidir iad a sheoladh sa phost chuig an Roinn Riaracháin, an Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Parnell, 14 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1.

Is é 5.00i.n. 1 Bealtaine 2012 an spriocdháta deireanach do na haighneachtaí.

Tá tuilleadh eolais a bhaineann leis an Acht ar fáil ar an láithreán gréasáin ag an Roinn Gnóthaí Pobail, Comhionannais & Gaeltachta www.pobail.ieLinks to external website nó trí iarraidh ríomhphoist ó achtteanga@pobail.ie.

Foirmeacha LP1, LP2, LP3 agus LP4

Tá leaganacha nua de na foirmeacha Comhpháirtíochta Teoranta LP1, LP2, LP3 agus LP4 ar fáil le híoslódáil ón láithreán gréasáin. Athruithe ar an gcuma a rinneadh den chuid is mó Is féidir seanleaganacha de na foirmeacha a chur isteach fós.

Aoine an Cheasta

I gcás aon chuideachta a bhfuiltear chun iad a bhaint den Chlár ar dheireadh seachtaine na Cásca 8 Aibreán 2012 - ní mór a gcuid tuairisceán bliantúil amuigh a chur ar an gcóras faoi am scoir gnó ar an Déardaoin 5 Aibreán 2012, mar beidh an oifig dúnta ar Aoine an Chéasta 6 Aibreán; mura ndéantar amhlaidh bainfear a gcuideachta den chlár an deireadh seachtaine sin.

Márta

----------------------------------------

Twitter

Is é an OCC le fáil ar Twitter anois - https://twitter.com/#!/cro_ie

AG FÁIL ROCHTANA AR SHONRAÍ CRO

Is é an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) an stór lárnach maidir le faisnéis reachtúil phoiblí faoi chuideachtaí Éireannacha agus ainmneacha gnó. Stóráiltear faisnéis go leictreonach faoi chuideachtaí Éireannacha agus ainmneacha gnó mar shonraí agus mar íomhánna doiciméid i mbunachar sonraí. Soláthraíonn an CRO rochtain ar na sonraí seo ar mhórán slite:

 • 1. Is féidir rochtain a fháil ar líon teoranta faisnéise tríd an Uirlis Cuardaigh Cuideachta ar láithreán gréasáin an CRO.
 • 2. Trí Sheirbhísí Oscailte, cuireann an CRO an fheidhmiúlacht Cuardaigh Cuideachta ar fáil le gur féidir é a chomhtháthú le láithreáin ghréasáin eile;
 • 3. Is féidir Doiciméid atá Sainiúil do Chuideachtaí a cheannach ina n-aonar ar láithreán gréasáin an CRO.
 • 4. Ar shuibscríobh bliantúil a íoc, cuirtear sonraí builc ar fáil a chuimsíonn faisnéis agus/nó íomhánna doiciméid maidir le gach cuideachta ar an gclár;
 • 5. Is féidir rochtain a fháil ar fhaisnéis faoin CRO ar Chlár Gnó na hEorpa (EBR)
 • 6. Tá rochtain shaor ag údaráis faoi leith phoiblí air.

FOIRM C1 - CLÁRÚ MORGÁISTE

Má bhunaíonn cuideactha muirear ar thalamh cláraithe, de bharr athraithe ar chleachtas Chlárlann na Talún, ní mór foirm nua a thaiseadh le Clárlann na Talún amhail ar an agus ón 1 Márta 2012. Ní gá an gníomhas muirir a sheachadadh chuig Clárlann na Talún a thuilleadh. Ní mór ach an fhoirm a sheoladh a nglacfaidh Clárlann na Talún léi agus ar sliocht ón ngníomhas muirir é go bunúsach, amhail ar an agus ón 1 Márta 2012. Is é dearcadh an CRO nach toisc bhrostaitheach é seo maidir leis an riachtanas C1 eile a chomhdú leis an CRO i dtaobh an idirbhirt muirir. Ní muirear ar leith é foirm na Clárlainne Talún

Níl tuilleadh muirir á bhunú ag cuideachta nuair a chomhlánaítear foirm na Clárlainne Talún le go gclárófar muirear go daingean i gClárlann na Talún - níl san fhoirm seo ach athrú nós imeachta a thug Clárlann na Talún isteach chun a cuid próiseas clárúcháin a éascú. Ba mhaith linn a dheimhniú go ndiúlteoidh an CRO aon dúblach ar C1 a d’fhéadfadh a bheith comhdaithe i ndiaidh Fhoirm na Clárlainne Talún a fháil nó C1 a seachadadh i ndáil le gníomhas muirir, ar an mbonn nach mbaineann siad le muirear inchláraithe.

Feabhra

----------------------------------------

COTHABHÁIL LÁITHREÁN GRÉASÁIN/BUNACHAR SONRAÍ CRO

Beidh an CRO ag déanamh cothabhála ar ár láithreán gréasán agus bunachar sonraí ar an Deardaoin seo chugainn 1 Márta 2012. Ciallaíonn sé sin nach mbeidh fáil ar láithreán gréasáin agus bunachar sonraí CRO ó 17.00 Déardaoin go dtí 20ú. Ní bheith fáil ar ár seirbhísí ar líne le linn an ama seo. Is oth linn aon chur isteach ar an bpobal le linn na cothabhála riachtanaí seo.

Ár mbuíochas leat as do chomhoibriú.

A1 NUA AR FÁIL AG CORE IN IONAD CRODISK

Is féidir le Comhaltaí Scéim ‘Féphráinn' A1 (Corprú Cuideachta Nua) a chomhdú ag CORE-www.core.ie anois. Tá an t-athrú seo riachtanach toisc go bhfuil CRODisk as dáta agus nílimid ábalta é a thabhairt cothrom le dáta nó a chotabháil a thuilleadh. Tabhair faoi deara gurb é an leagan nua den A1 atá ar fáil ag CORE faoi láthair, mar atá ar ár láithreán gréasáin.

Ní ghlacfar le A1 a ghintear ar CRODisk an 1ú lá de Mháirt 2012, nó dá éis. Má tá aon cheist agat, téigh i dteagmháil le claudine.forrest@djei.ie.

Eanáir

-----------------------------------------

Cuntas cónasctha

Ní ghlacfaidh le CRO le haon chuntas cónasctha a chlúdaíonn níos mó ná bliain airgeadais amháin, i gcás ina bhfuil níos mó ná tuairisceán bliantúil amháin á chomhdú. Is é an t-aon eisceacht amháin ar an riail sin ná i gcás ina bhfuil níos mó ná 3 thuairisceán bhliantúla agus cuntais a ghabhann leo á gcomhdú. Sa chás sin, ní mór na trí thuairisceán bhliantúla is déanaí nó teaglaim dóibh a ghabháil le tacar ionair cuntas a chlúdaíonn an bhliain airgeadais lena mbaineann, ach i gcás ina bhfuil níos mó ná 3 thuairisceán bhliantúla á gcomhdú, gach tuairisceán i ndiaidh na trí cinn is déanaí, féadtar tacar amháin de chuntais cónasctha, gan teorainn, a ghabháil leo.

Tá fógra á thabhairt anois do gach cuideachta agus láithreoir don CRO nach nglacfaidh an CRO a thuilleadh le cuntais mhalgamaithe fara sochar bliantúil a fuair an CRO le héifeacht ón 31 Nollaig 2011. Ar an 1 Eanáir 2012 ar aghaidh éileofar sraith chuntas ar leith a chomhdú i ndáil le gach bliain airgeadais cuideachta. Is dó an méid seo do dheimhniú comhlíontachta leis an 4ú Treoir Dlí Cuideachta 78/660/EEC de 25ú Iúil 1978 a chuireann san áireamh go bhféadfadh sraitheanna aonair cuntas do gach bliain airgeadais a bheith ann.

Is é éifeacht an mhéid sin roimhe seo go n-éilíonn gach tuairisceán bliantúil a fuair an CRO ar nó i ndiaidh 1 Eanáir 2012 go mbeidh sraith chuntas in éineacht leo do bhliain airgeadais dár críoch nach luaithe ná naoi mí roimh dháta éifeachtach an tuairisceáin, sraith chuntas a chuimsíonn an tréimhse ó chríoch na tréimhse a chuimsíonn na cuntais a ceanglaíodh le tuairisceán bliantúil roimhe seo na cuideachta. Ní bheifear in ann a thuilleadh tuairisceáin bhliantúla a chomhdú leis an CRO agus ní féidir go nglacfar le sraith chuntas malgamaithe ag cuimsiú roinnt lianta airgeadais in éineacht leis na tuairisceáin sin.

Ní mór do gach tuairisceán bliantúil a shraith chuntas féin a bheith ceangailte d’fhonn déanamh de réir cheanglais Achtanna na gCuideachtaí 1963 - 2009 maidir le réiteach agus comhdú na gcuntas. Ní mór a thabhairt faoi deara go mbeidh an méid sin roimhe seo i bhfeidhm mar an gcéanna ón 1 Eanáir 2012 i gcás cuideachtaí díscaoilte á gcur ar ais ar an gclár, bíodh sé sin ar Fhoirm H1/H1RH1-OMC nó trí iarratas cúirte don chur ar ais san áit go bhfuil an cur ar ais ar feitheamh ar 31 Nollaig 2011.