Láthair

Teach Pharnell, 14 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1 Eircode: D01 E6W8
Uimhir DX: 145001

Is féidir an Oifig a shroicheadh trí shiúl suas Sráid Uí Chonaill, agus ag leanúint go díreach ar aghaidh go barr Cearnóige Parnell. Tá an oifig suite ar dheis, díreach os comhair Ghairdín na Cuimhne.

Is féidir post áirithe a sheoladh chuig an CRO Seoladh Cheatharlach Déanfar an CRO a dhílárú go Ceatharlach amach anseo.

Oifig Phoiblí na CRO

Tá Oifig Phoiblí na CRO ag Teach Pharnell, 14 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1. Níl aon oifig phoiblí i gCeatharlach.

Map to CRO office

Post Ceatharlach

Más mian leat doiciméid a chur ar an bpost, ba chóir duit iad a sheoladh chuig:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, Contae Cheatharlach. Eircode: R93 E920

Uimhir DX: 271004

Ní mór na hábhair seo a leanas a sheoladh go Ceatharlach:

 • Tuairisceáin Bhliantúla
 • Ainmneacha Ghnó,    
 • Gach doiciméad a bhaineann le Leachtú, le Glacadóireacht agus le Scrúdaitheoireacht,
 • Gach Réamheolaire,
 • H15 - iarratais ar Bhaint Thoilteanach den Chlár
 • Doiciméid le comhdú chun cuntas custaiméara a oscailt nó a nuashonrú.

agus gach ábhar chun:

 • faisnéis faoi stiúrthóir/rúnaí a athrú.
 • Oifig Chláraithe na cuideachta a athrú
 • faisnéis faoin Iniúchóir a athrú,
 • clár na gcomhaltaí, na sealbhóirí bintiúr, conartha seirbhíse na stiúrthóirí a athrú srl.

Seoladh R-phoist: Crocarlow@djei.ie

Poist Teach Pharnell

D’fhonn cabhrú leis na doiciméid seo a leanas a phróiseáil go pras agus go héifeachtach, ba chóir iad a chur ar an bpost chuig na rannóga ainmnithe i gCearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1:

 • Foirmeacha J (Iarratais Leictreonacha ag Gníomhairí Comhdaithe)
 • Iarratais ar Chuideachta a Scriosadh go Toilteanach
 • Comhfhreagras Ginearálta
 • Gach rún agus Meabhráin agus Airteagail,
 • Scairchaipiteal a athrú,
 • Comhdú reachtúil le haghaidh:
 • ¤ Cuideachtaí Nua, ¤ Morgáistí/Muirear
 • ¤ Athchláraithe Cuideachta ¤ Athraithe ar Ainm Cuideachta
 • ¤ Cuideachtaí Seachtracha

Ba chóir don rannóg ábhartha a bheith marcáilte go soiléir ar an gclúdach de réir an liosta thuas (m.sh. MORGÁISTÍ).

Seoladh Teach Pharnell:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Pharnell, 14 Cearnóg Pharnell, Baile Átha Cliath 1. Eicode: D01 E6W8

Uimhir DX: 145001