Láthair


Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 

Is féidir post áirithe a sheoladh chuig an CRO Seoladh Cheatharlach.

Oifig Phoiblí na CRO

Tá Oifig Phoiblí na CRO ag Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 . Níl aon oifig phoiblí i gCeatharlach.

CRO Public Office EntranceCRO Public Office

Post Ceatharlach

Más mian leat doiciméid a chur ar an bpost, ba chóir duit iad a sheoladh chuig:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, Contae Cheatharlach. Eircode: R93 E920

Uimhir DX: 271004

Ní mór na hábhair seo a leanas a sheoladh go Ceatharlach:

 • Tuairisceáin Bhliantúla
 • Ainmneacha Ghnó,    
 • Gach doiciméad a bhaineann le Leachtú, le Glacadóireacht agus le Scrúdaitheoireacht,
 • Gach Réamheolaire,
 • Gach rún agus Meabhráin agus Airteagail,
 • Scairchaipiteal a athrú,
 • H15 - iarratais ar Bhaint Thoilteanach den Chlár
 • Doiciméid le comhdú chun cuntas custaiméara a oscailt nó a nuashonrú.

agus gach ábhar chun:

 • faisnéis faoi stiúrthóir/rúnaí a athrú.
 • Oifig Chláraithe na cuideachta a athrú
 • faisnéis faoin Iniúchóir a athrú,
 • clár na gcomhaltaí, na sealbhóirí bintiúr, conartha seirbhíse na stiúrthóirí a athrú srl.

Poist Teach Bloom

D’fhonn cabhrú leis na doiciméid seo a leanas a phróiseáil go pras agus go héifeachtach, ba chóir iad a chur ar an bpost chuig na rannóga ainmnithe i dTeach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1 

 • Foirmeacha J (Iarratais Leictreonacha ag Gníomhairí Comhdaithe)
 • Iarratais ar Chuideachta a Scriosadh go Toilteanach
 • Comhfhreagras Ginearálta
 • Comhdú reachtúil le haghaidh:    
 • ¤ Cuideachtaí Nua, ¤ Morgáistí/Muirear
 • ¤ Athchláraithe Cuideachta ¤ Athraithe ar Ainm Cuideachta
 • ¤ Cuideachtaí Seachtracha

Ba chóir don rannóg ábhartha a bheith marcáilte go soiléir ar an gclúdach de réir an liosta thuas (m.sh. MORGÁISTÍ).

Seoladh Teach Bloom:

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1