Uaireanta oscailte

Tá an CRO ar oscailt don phobal gach lá oibre ó 9.30 ar maidin go dtí 4.30 sa tráthnóna. Tá an oifig ar oscailt le linn am lóin chun doiciméid a chomhdú agus chun cuardach a dhéanamh amháin.

Má tá ceist agat ar a bhfuil eolas speisialta de dhíth ba cheart duit freastal idir 10r.n. agus 1i.n. nó idir 2i.n. agus 4.30i.n. Bíonn an tseirbhís fóin ar siúl ó 10.00r.n go 12.30pm agus ó 2.30i.n.m go 4.00i.n. Luan go hAoine

Dúntar an oifig gach Lá Saoire Phoiblí agus Bainc.

  • Fast Track - Cur ar Ais: Ní mór d’oifigeach na cuideachta é féin/í féin a bheith i láthair airgeadóir CRO (san Oifig Phoiblí i dteach Parnell) idir 10.30 r.n. agus 12 meán lae amháin. Ní bheidh fáil ar mhearchur sna hiarnónta.
  • Foirm Dhearbhaithe (E1) - Fíordheimhniú sa bhreisidir 10.00 r.n to 12.30 i.n and from 2.30 i.n. to 4.30 i.n.amháin. Féach leathanch Foirm Dhearbhaithe