Uaireanta oscailte

Tá an CRO ar oscailt don phobal gach lá oibre ó 9.30 ar maidin go dtí 4.30 sa tráthnóna. Tá an oifig ar oscailt le linn am lóin chun doiciméid a chomhdú agus chun cuardach a dhéanamh amháin.

Má tá ceist agat ar a bhfuil eolas speisialta de dhíth ba cheart duit freastal idir 10 r.n. agus 1 i.n. nó idir 2 i.n. agus 4.30 i.n. Bíonn an tseirbhís fóin ar siúl ó 10.00 r.n go 12.30 i.n. agus ó 2.30 i.n. go 4.00 i.n. Luan go hAoine

Dúntar an oifig gach Lá Saoire Phoiblí agus Bainc.

UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Dé Luain 24 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 12 meán lae
Dé Mairt 25 Nollaig 2018 Dúnta
Dé Céadaoin 26 Nollaig 2018 Dúnta
Déardaoin 27 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé hAoine 28 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n
Dé Luain 29 Nollaig 2018 9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 I.n
Dé Mairt 1 Eanáir 2019 Dúnta
Dé Céadaoin 2 Eanáir 2019 Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

 
Mar gheall ar an cur isteach a dhéantar do sheirbhísí thar na saoire tréimhse, tuairisceán bliantúil, i gcás ina mbeidh an spriocdháta do chomhdú idir 24 Nollaig, 2018 agus 2 Eanáir, 2019, a chóireáil mar a fuarthas in am ar líne má comhdaíodh faoin 2ú Eanáir 2019. (meán oíche). 

An Cláraitheoir agus foireann an CRO mian dár gcliaint go léir ar Shona Nollag agus Bliain Nua Chorrchoill.