Uaireanta oscailte

Tá an CRO ar oscailt don phobal gach lá oibre ó 9.30 ar maidin go dtí 4.30 sa tráthnóna. Tá an oifig ar oscailt le linn am lóin chun doiciméid a chomhdú agus chun cuardach a dhéanamh amháin.

Má tá ceist agat ar a bhfuil eolas speisialta de dhíth ba cheart duit freastal idir 10 r.n. agus 1 i.n. nó idir 2 i.n. agus 4.30 i.n. Bíonn an tseirbhís fóin ar siúl ó 10.00 r.n go 12.30 i.n. agus ó 2.30 i.n. go 4.00 i.n. Luan go hAoine

Dúntar an oifig gach Lá Saoire Phoiblí agus Bainc.

Foirm Dhearbhaithe (E1) - Fíordheimhniú sa bhreisidir 10.00 r.n to 12.30 i.n and from 2.30 i.n. to 4.30 i.n.amháin. Féach leathanch Foirm Dhearbhaithe