Iris CRO 2017

Forálann Acht na gCuideachtaí 2014 riachtanais áirithe chun faisnéis a fhoilsiú in Iris CRO ar líne. Áirítear na liostaí seo a leanas i bhformáid pdf san Iris: Cuideachtaí nua; athrú ar ainm; tuairisceáin bhliantúla a fuarthas agus a cláraíodh; leachtaithe; cuideachtaí seachtracha; doiciméid cláraithe eile; baint den chlár, aischuir.

Irisí CRO de réir blianta

Fógraí Cartlainne Bhaint den Chlár Bíodh a fhios agat gur foilsíodh gach fógra bainte den chlár sa chuid bainte den chlár den ghréasán seo roimh 15 Deireadh Fómhair 2004 .

IRIS CRO 2017

2017-04-26 Iris

2017-04-26 Iris

2017-04-19 Iris

2017-04-19 Iris 

2017-04-12 Iris CRO

 Iris CRO 12ú Aibrean 2017

2017-04-05 Iris CRO

 Iris CRO - 05 Aibreán 2017

2017-03-29 lris

2017-03-29 Iris

1234