Foirmeacha Cara-Chumainn

Foirm Tuairisc íoslódáil  
Foirm AA Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Athrú ina Chuideachta word logo Foirm AA - Fr Soc Irish.doc
word logo Foirm AA - Fr Soc Irish fillable.doc 
Foirm AI Iarratas ar chealú Cláraithe word logo Foirm AI - FrSoc - Irish.doc word logo Foirm AI - FrSoc - Irish fillable.doc
Foirm AN Fógra faoi Chealú. word logo  Foirm AN - FrSoc - Irish.doc word logo Foirm AN - FrSoc - Irish fillable.doc
Foirm AO Ionstraim Díscaoilte word logo Foirm AO - FrSoc - Irish.doc word logo Foirm AO - FrSoc - Irish fillable.doc
Foirm AP Dearbhú le gabháil le hIontraim Díscaoilte Cumainn (nó Brainse) word logo  Foirm AP - FrSoc - Irish.doc word logo Foirm AP - FrSoc - Irish fillable.doc
Foirm AR Fógra faoi Dhíscaoileadh trí Iontraim. word logo Foirm AR - FrSoc - Irish.doc word logo Foirm AR - FrSoc - Irish fillable.doc
Foirm AR1 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann, le haghaidh cara-chumainn atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2014 pdf logo AR1 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR3 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh brainse cláraithe de chara-chumann cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2014
pdf logo AR3 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR5 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh brainse cláraithe de chara-chumann cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2014 pdf logo AR5 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR6 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh cumann daonchairdiúil atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2014 pdf logo AR6 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR8 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh cumann iasachtaí atá údaraithe go speisialta agus atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2014 pdf logo AR8 - FrSoc - Irish fillable v1.2.pdf
Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.
Foirm B Iarratas ar Chlárú Athraithe Pháirtigh ar na Rialacha word logo Form B - FrSoc - Irish.doc   word logo Form B - FrSoc - Irish fillable.doc
Foirm C Dearbhú le tacú le Leasú Rialacha word logo Form C - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form C - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm D Iarratas ar Chlárú Leasaithe Iomláin ar na Rialacha. word logo Form D - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form D - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm H Fógra faoi athrú oifig chláraithe an chumainn word logo Form H - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form H - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm I Fógra faoi rún lenar ceapadh iontaobhaithe cumainn word logo Form I - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form I - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm Ib Fógra faoi Cheapachán Iontaobhaí Nua ar Bhrainse word logo Form Ib - Fr Soc - Irish.doc word logo Form Ib - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm T Iarratas ar cheadú athraithe ainm agus ar chlárú Rúin Speisialta. word logo Form T - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form T - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm U Dearbhú le gabháil le hIarratas ar Chlárú Rúin Speisialta. word logo Form U - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form U - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm V Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Cónascadh Cumann word logo Form V - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form V - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm W Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh aistriú Gealltanas word logo Foirm W - Fr Soc - irish.doc  word logo Form W - Fr Soc - Irish fillable.doc
Foirm X Dearbhú ó Oifigeach Cumainn le glacadh le hAistriú Gealltanas. word logo Form X - Fr Soc - Irish.doc  word logo Form X - Fr Soc - Irish fillable.doc