Foirmeacha Cumainn Tionscail agus Coigiltis

Foirm

Tuairisc

Íoslódáil

 
A Iarratas ar Chumann a Chlárú word logo Foirm A - IndP - Irish.doc word logo Foirm A - IndP - irish fillable.doc 
AA Iarratas ar cheadú athraithe ainm agus ar chlárú Rúin Speisialta word logo Form AA - IndP - Irish.doc word logo Form AA - IndP - Irish fillable.doc
AB Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta word logo Form AB - IndP - Irish.doc word logo Form AB - IndP - irish fillable.doc
AC Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Cónascadh Cumann word logo Form AC - IndP - Irish.doc word logo Form AC - IndP - Irish fillable.doc
AD Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Aistriú Gealltanas word logo Form AD - IndP - Irish.doc word logo Form AD - IndP - Irish fillable.doc
AE Dearbhú ag Oifigeach de chuid an Chumainn atá ag glacadh le haistriú Gealltanas word logo Form AE - IndP - Irish.doc word logo Form AE - IndP - Irish fillable.doc
AF Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Iompú ina Chomhlacht word logo Form AF - IndP - Irish.doc word logo Form AF - IndP - Irish fillable.doc
AG Dearbhú ag Oifigeach ó Chomhlacht atá ag cónascadh nó ag glacadh le hAistriú Gealltanas word logo Form AG - IndP - Irish.doc word logo Form AG - IndP - Irish fillable.doc
AH Ionstraim Díscaoilte word logo Form AH - IndP - Irish.doc word logo Form AH - IndP - Irish fillable.doc
AI Dearbhú le gabháil le hIonstraim (nó athrú Ionstraim) Díscaoilte. word logo Form AI - IndP - Irish.doc word logo Form AI - IndP - Irish fillable.doc
AR15 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh na gcumann atá i mbun gnó, trádála nó tionscail AR15_V4a_irish fillable.pdf
AR19 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh cumainn talún agus tithíochta atá i mbun gnó AR19_V4a Irish fillable.pdf
AR27 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh cumainn talmhaíochta AR27_V4a Irish fillable.pdf
B Iarratas ar Leasú Páirteach ar na Rialacha a chlárú word logo Foirm B - IndP - Irish.doc word logo Foirm B - IndP - Irish fillable.doc
C Dearbhú mar thacaíocht le Leasú ar na Rialacha word logo Foirm C - Ind - Irish.doc  Form C - Ind - Irish fillable.doc
D Iarratas ar Leasú Iomlán ar na Rialacha a chlárú word logo Foirm D - IndP - Irish.doc word logo Foirm D - IndP - Irish fillable.doc
F Iarratas ar Chealú Cláraithe word logo Form F - IndP - Irish.doc word logo Form F - IndP - Irish fillable.doc
F24 Fógra faoi achainí ar scrúdaitheoir a
cheapadh 
   F24 v1s Irish fillable.pdf
F.233 Rún speisialta ar siúl ar mhaithe le hiompú ina C(h)umann cláraithe word logo F233 - IndP - Irish.doc word logo F233 - IndP - Irish fillable.doc
F.270 Dearbhú ag oifigeach de chuid an chumainn atá á iompú féin ina chumann cláraithe word logo F270 - IndP - Irish.doc word logo F270 - IndP - Irish fillable.doc
F.35 Teastas faoi Alt 8 word logo F35 - IP Society - Irish.doc word logo F35 fllbl - IPSoc- Irish.doc
J Fógrán faoi Chealú word logo Form J - IndP - Irish.doc word logo Form J - IndP - Irish fillable.doc
K Fógra faoi Athrú Oifige Cláraithe word logo Form K - IndP - Irish.doc word logo Form K - IndP - Irish fillable.doc
Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.