Miontuairiscí ar Chruinnithe

Féadann tú amharc ar mhiontuairiscí ar chruinnithe a thionólann an CRO le hionadaithe a bonnchliant sa chuid seo.

2016/18: Miontuairiscí ar Chruinnithe/CROlink:

Fóram Cuntasóirí / CRO

Is cuid measartha mór iad cuntasóirí, go háirithe cleachtóirí beaga agus meánmhéide, i measc custaiméirí de chuid CRO agus, dá bhrí sin, bunaíodh fóram a bhí comhdhéanta d’ionadaithe na gcomhlachtaí cuntasaíochta agus an CRO go luath in 2003.

Miontuairiscí ar Chruinnithe:   

Crolink

Bunaíodh CRO Link, Comhairle úsáideoirí CRO, Eanáir 1996, le freastal mar fhóram do chaidreamh custaiméirí leis an Oifig. Léiríonn baill an ghrúpa trasghearradh leathan bhonn chustaiméirí na CRO, agus tugann an fóram aischur tábhachtach don CRO ar na seirbhísí a sholáthraíonn an Oifig don phobal.

Miontuairiscí ar Chruinnithe Crolink

Déan teagmháil linn le do thoil má mhothaíonn tú gur féidir le húsáid an láithreáin gréasáin bheith níos éasca nó mura bhfuil fáil ar aon fhoirm nó bhileog. Seolfaimid freagra ar gach r-phost chomh luath agus is féidir.