Táillí

Is féidir leat féachaint ar tháillí le haghaidh doiciméad atá comhdaithe agus is féidir cuardach a dhéanamh orthu. Gearrtar táille níos ísle ar dhoiciméid a comhdaítear go leictreonach agus, i roinnt cásanna ní ghearrtar táille ar bith.

Tabhair faoi deara le do thoil, nach mór seiceanna a chuirtear chuig CRO a bheith iníoctha leis an Oifig um Chlárú Cuideachtaí nó Cláraitheoir na gCuideachtaí (Companies Registration Office or Registrar of Companies) agus nach mór iad a tharraingt ó Bhanc i gcóras imréitigh Phoblacht na hÉireann. Ar mhaithe le cúiseanna slándála, ba chóir na focail Oifig um Chlárú Cuideachtaí (Companies Registration Office) a litriú go hiomlán ar líne Ainm an Íocaí i gcónaí- ná cuir na litreacha "CRO" ina n-aonair air riamh.

Roinn Cur Síos
Cuideachtaí Mionsonraí na dtáillí comhdaithe le haghaidh aighneachtaí agus Táillí Ginearálta
Ainmneacha Gnólachta Mionsonraí na dtáillí comhdaithe le haghaidh aighneachtaí agus Táillí Ginearálta
Cuideachtaí eachtracha Mionsonraí na dtáillí comhdaithe le haghaidh cuideachtaí eachtracha
Comhpháirtíochtaí Teoranta Mionsonraí na dtáillí comhdaithe le haghaidh
Sonraí Builc Mionsonraí na dtáillí.
Athúsáid Faisnéise Nóta faoi Tháillí agus Athúsáid Faisnéise don Oifig um Chlárú Cuideachtaí agus Cláraitheoir na gCara-Chumann
Modhanna Íocaíochta Na modhanna éagsúla íocaíochta a nglacann an CRO leo. Is féidir leat rogha a dhéanamh chun Cuntas Taisce a Oscailt.