Táillí Comhpháirtíochta Teoranta

Clárú 
Foirm Tuairisc Táillí
LP1 Iarratas ar chomhpháirtíocht theoranta a chlárú €2.50
LP2 Fógra maidir le hathrú ar chomhpháirtíocht theoranta €0.30
LP3 Ráiteas den chaipiteal curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta Nil
LP4

Ráiteas den chaipiteal breise curtha ar fáil ag comhpháirtithe teoranta - airgead tirim nó caipiteal eile

Nil
P1

Doiciméid chuntasaíochta na gcomhpháirtíochtaí agus na gcomhpháirtíochtaí teoranta a chur ar ais

€15

Foirmeacha Comhpháirtíochta Teoranta

Liostú Comhpháirtíochta Teoranta