Táillí Cara-Chumann RFS

Uimhir Thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille (€)
1 Admháil ar Athrú ar Rialacha Cumainn a chlárú atá údaraithe go speisialta
(a) Leasú Iomlán 190.46
(b) Leasú i bPáirt 126.97
2 Rún Speisialta ó aon chumann a chlárú lena n-áirítear céadú maidir le hAthrú ar Ainm 177.76
3 Ordachán chun Stoc a Aistriú 50.79
4 Ceapachán cigire 203.16
5 Cruinniú Speisialta a Ghairm 126.97
6 Cinneadh an Chláraitheora faoi dhíospóid nó a dhámhachtain i leith cistí a dhíscaoileadh nó a dháileadh:
(i) i gcás go socraítear an ní gan éisteacht nó i ndiaidh éisteacht amháin gan atráth 63.49
(ii) i gcás go bhfuil gá le níos mó ná éisteacht amháin an táille chéanna mar atá (i) do gach éisteacht i ndiaidh na chéad éisteachta agus do gach atráth 63.49
(iii) dámhachtain i leith sómhainní cumainn nó Brainse a leithghabháil nó a roinnt
(a) i gcás nach mó ná €253.95 na sócmhainní 63.49
(b) do gach €126.97 sa bhreis 12.70
7 Ordú ag ligean thar ceal toiliú agus coinníollacha i leith cónasctha nó aistriú gealltanas a dhéanamh
(i) i gcás go socraítear an ní gan éisteacht nó i ndiaidh éisteacht amháin 63.49
(ii) do gach éisteacht i ndiaidh na chéad éisteachta agus do gach atráth 63.49
8 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 38.09
9 Fógra i dtaobh Iontaobhaithe a Cheapadh a chomhdú 35.00
10 Tuairisceán Bliantúil cumainn a chomhdú 60.00
11 Díolúine ó luacháil cumainn a roinneann a chistí go tréimhsiúil nó i gcás aon chumainn inar ligeadh an ceanglas thar ceal de bhun Alt 28(5) Acht na gCara-Chumann, 1986 126.97
12 Nuair is mian le cumann go ndéanfaidh achtúire, a bheidh le hainmniú ag an gCláraitheoir, an luacháil
Mura bhfuil líon na mball os cionn 150 190.46
Má tá sé os cionn 150 ach nach mó ná 250 253.95
Má tá sé os cionn 250 ach nach mó ná 350 317.43
Má tá sé os cionn 350 ach nach mó ná 500 380.92
Má tá sé os cionn 500 ach nach mó ná 700 507.90
Má tá sé os cionn 700 ach nach mó ná 1000 634.87
In aghaidh gach 500 ball nó an chuid de níos mó ná 1000 126.97
13 Fógra i dtaobh Brainse a Bhunú, nó Rialacha Brainse den sórt sin nó aon leasú a dhéanamh air 25.39
14 Ionstraim Dhíscaoilte a chomhdú nó aon Leasú a dhéanamh air 126.97
Iniúchadh ar chumainn comhad 6.00
Síniú nó séala an Chláraitheora ar dhoiciméad é nach inmhuirir ar aon táille eile 25.00
Táille Láimhseáil Fótachóipeáil 10c in aghaidh na bileoige photostat níos mó ná uair amháin ar líon na bileoga photostat deich.

Ar choinníoll más rud é go ndéantar iarratas ar imscrúdú a dhéanamh i dtaobh gnóthaí cumainn d’fhonn é a dhíscaoileadh ar na forais nach leor na rátaí ranníoca i rialacha cumainn chun na sochair árachaithe a chlúdach, féadfaidh an Cláraitheoir a cheangal, roimh an dámhachtain a dhéanamh, go n-íocfar táillí den sórt sin is cuí leis nach mó ná na táillí cuí a shonraítear ag Uimhir Thagartha 13.