Táillí Ceardchumann RFS

Uimhir Thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille(€)
1 Deimhniú Cláraitheachta maidir le Ceardchumann 1.25
2 Deimhniú Cláraitheachta maidir le Rialacha a Athrú 0.60
3 Ordachán chun stoc a aistriú 50.79
4 Fógra díscaoilte a chlárú 126.97
5 Tuairisceán Bliantúil Ceardchumainn a chomhdú 60.00
6 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 38.09
7 Deimhniú Cláraitheachta i dtaobh Ainm Ceardchumainn a Athrú 177.76
8 (A) Ionstraim Chónascacháin a cheadú 126.97
(B) Ionstraim Chónascacháin a chlárú 126.97
9 (A) Ionstraim Aistrithe Gealltanas a cheadú 126.97
(B) Ionstraim Aistrithe Gealltanas a chlárú 126.97
Fíordheimhniú de dhoiciméad a cheanglaítear a bheith fíordheimhnithe ag an gCláraitheoir nach bhfuil inchurtha faoi aon táille eile 25.00
Táille Láimhseáil Fótachóipeáil 10c in aghaidh na bileoige photostat níos mó ná uair amháin ar líon na bileoga photostat deich.