Táillí Ceardchumann RFS

Uimhir Thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille(€)
1 Deimhniú Cláraitheachta maidir le Ceardchumann 1.25
2 Deimhniú Cláraitheachta maidir le Rialacha a Athrú 0.60
3 Ordachán chun stoc a aistriú 50.00
4 Fógra díscaoilte a chlárú 100.00
5 Tuairisceán Bliantúil Ceardchumainn a chomhdú 40.00
6 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 15.00
7 Deimhniú Cláraitheachta i dtaobh Ainm Ceardchumainn a Athrú 100.00
8 (A) Ionstraim Chónascacháin a cheadú 100.00
(B) Ionstraim Chónascacháin a chlárú 100.00
9 (A) Ionstraim Aistrithe Gealltanas a cheadú 100.00
(B) Ionstraim Aistrithe Gealltanas a chlárú 100.00
Fíordheimhniú de dhoiciméad a cheanglaítear a bheith fíordheimhnithe ag an gCláraitheoir nach bhfuil inchurtha faoi aon táille eile 12.00