AN TRÉIMHSE UM BAINT DEN LIOSTA LE LAGHDÚ

Táthar leis an tréimhse idir tuairisceán bliantúil a cailleadh agus tosú imeachtaí bainte den liosta i gcoinne cuideachtaí as dáta le laghdú. Déanfar an tréimhse reatha os cionn 300 lá a laghdú go 200 lá thar trí mhí. Ní féidir Athbhunú Mear a fháil a thuilleadh. Ní féidir cuideachtaí a athbhunú san oifig phoiblí ar dháta faoi leith.

Ní mór iarratas ar athbhunú a dhéanamh ar fhoirm H1 agus ní mór gach tuairisceán bliantúil amuigh a chur isteach ar líne. Mar an gcéanna ní mór athruithe ar bith ar fhaisnéis stiúrthóra/rúnaí nó ar oifig chláraithe na cuideachta a dhéanamh ar fhoirm ar líne B10 nó B2.