Foirceannadh - Cumann/Aontas

Cumann Tionscail agus Coigiltis

Foirceannadh

Cealú

Feadann Cláraitheoir clárú cumainn a chealú i gcás

  • go bhfuil sé sásta go bhfuil líon na gcomhaltaí laghdaithe go níos lú ná seachtar comhalta;
  • go bhfuarthas an clárú trí chalaois nó earráid;
  • nach bhfuil an cumann ag feidhmiú a thuilleadh, má mheasann sé oiriúnach é ar iarraidh an chumainn, nó le faomhadh an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta,
  • ar chruthúnas sásúil aige go bhfuil an cumann ag feidhmiú ar chúis neamhdhleathach nó go sáraíodh, i ndiaidh fógra ón Cláraitheoir, aon fhoráil na n-Achtanna.

Bhain an Cláraitheoir úsáid as an bhforáil deireanach sin le blianta beaga anuas le clárú cúpla céad cumann a chealú, cumainn ar theip orthu tuairisceáin bhliantúla a chur isteach, in ainneoin meabhrúchán, ceann i ndiaidh na cinn eile.

Cumann atá ag iarraidh a chlárú a chealú, ní mór dó na foirmeacha cuí a iarraidh ón gClárlann.

Díscaoileadh

Is féidir cuideachta a fhoirceannadh de réir forálacha Acht na gCuideachtaí 2014 a bhaineann le foirceannadh cuideachtaí.

Modh eile díscaoilte is ea trí ionstraim díscaoilte le toil agus síniú a fháil ó trí cheathrú de líon na gcomhaltaí Is féidir na foirmeacha cuí a iarraidh ón gClárlann. Níl an cineál díscaoilte sin ar fáil ach amháin ag comharchumainn talmhaíochta agus iascaireachta.

Nasc: Foirmeacha

Cara-Chumann

Foirceannadh

Cealú

Feadann Cláraitheoir clárú cumainn a chealú

  • má mheasann sé oiriúnach é ar iarraidh an chumainn, nó le faomhadh an Aire Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta;
  • ar chruthúnas sásúil go bhfuarthas an clárú trí chalaois nó earráid;
  • go bhfuil an cumann ag feidhmiú ar chúis neamhdhleathach nó go sáraíodh, i ndiaidh fógra ón Cláraitheoir, aon fhoráil na n-Achtanna.

Bhain an Cláraitheoir úsáid as an bhforáil deireanach sin le blianta beaga anuas le clárú cumann a chealú, cumainn ar theip orthu tuairisceáin bhliantúla a chur isteach, in ainneoin meabhrúchán, ceann i ndiaidh na cinn eile.

Cumann atá ag iarraidh a chlárú a chealú, ní mór dó na foirmeacha cuí a iarraidh ón gClárlann.

Díscaoileadh

Modh eile díscaoilte is ea trí ionstraim díscaoilte le toil agus síniú a fháil ó trí cheathrú de líon na gcomhaltaí i gcás cumann nach cara-chumainn iad agus ó chúig shéú de líon na gcomhaltaí i gcás cara-chumainn. Tá na foirmeacha cuí ar fáil ar iarratas don Chlárlann.

Nasc: Foirmeacha

Ceardchumann a Dhíscaoileadh

Éilíonn Leasú ar Alt 14 den Acht Ceardchumann (1871) go dtugann rialacha ceardchumainn an modh chun ceardchumann a dhíscaoileadh agus nach mór fógra díscaoilte a thabhairt don Chláraitheoir laistigh de 14 lá.