Cineál Athraithe

I ngach cás, nuair a comhlánaíodh na sonraí de réir Acht na gCuideachtaí 2014, bain úsáid as Foirm D20. Táille €60. Féach Bileog Faisneise 35

Cumann go cuideachta

Ní mór iarratas a chur isteach do Chláraitheoir na gCara-Chumann ag léiriú gur mian leis an aonán tiontú ó chumann go cuideachta. Nuair a fhaomhann Cláraitheoir na gCara-Chumann an t-iarratas, ní mór cóip den mheabhrán agus d’airteagail chomhlachais mar aon le Foirm A1 comhlánaithe a chur isteach don CRO mar aon leis an táille chomhdaithe chuí.

Nasc: Foirm A1  Nasc:Táillí CRO