Eisiúint Réamheolaire

Leagann an rannóg seo na nósanna imeachta chun réamheolairí a chlárú. Chun críocha Acht na gCuideachtaí 2014, ciallaíonn réamheolaire aon réamheolaire, fhógra, chiorclán, nó chuireadh eile, a thairgeann don phobal le liostáil nó le ceannach aon scaireanna nó bintiúr cuideachta.

Comhdú Réamheolaire

Comhdaítear Réamheolaire don CRO  (is leis an láithreoir an fhreagracht le cinntiú cén cuid de reachtaíocht faoina bhfuil réamheolaire á chomhdú)

(a) Reachtaíocht Rialacháin Réamheolaire 2005 (Treoir 2003/771/CE) I.R. 324 de 2005 den Acht um Chistí Infheistíochta, Cuideachtaí agus Forálacha Ilghnéitheacha 2005.

An Banc Ceannais  is ea an t-údarás inniúil chun Réamheolairí a cheadú faoi na rialacháin seo ( I.R. 324 de 2005 cuid 13,78(1)), deir rialachán 38 (1)

" Nuair a fhaomhtar an réamheolaire, comhdóidh an t-iarratasóir an réamheolaire (a) leis an mBanc gan mhoill agus (b) má tá an t-eisitheoir ina chuideachta atá cláraithe de réir Acht na gCuideachtaí 2014, le cláraitheoir na gcuideachtaí laistigh de 14 lá tar eis é a bheith foilsithe de réir Cuid 8". Úsáidtear foirm B18 chun réamheolaire a chomhdú faoin reachtaíocht seo agus is féidir í a íoslódáil ónár láithreán gréasáin. (€15 an táille chomhdaithe)

(b) Reachtaíocht: Acht na gCuideachtaí 2014

Doiciméid tairiscintí áitiúla le taisceadh de réir na reachtaíochta ag (b) mar seo a leanas: Doiciméid a thairiscint arna ullmhú do thairiscint áitiúil, tairiscint urrús don phobal sa Stát i gás a bhfuil teorann sainithe níos lú ná €5,000,000 ag an tairiscint ar mhéid an bhreithnithe iomlán. Déantar na doiciméid tairiscintí áitiúla a chlárú go díreach leis an CRO ar nó roimh an dáta foilsithe. Deir Alt 1361(4) den Acht " No offering document prepared for local offer shall be issued by or on behalf of a PLC or in relation to an intended PLC unless, on or before the date of its publication, a copy of the offering has been delivered to the registrar of companies". (níl leagan Gaeilge ann). Ní mór Foirm B18a a úsáid chun réamheolaire a chomhdú faoin reachtaíocht seo agus is féidir í a íoslódáil ónár láithreán gréasáin. (€15 an táille chomhdaithe)

Nasc: Foirmeacha