Cara-Chumann

Ceanglais Iarchláraithe.

Tuairisceán Bliantúil

I ndiaidh clárú dó, ní mór don chumann iniúchadh a dhéanamh ar a chuntas gach bliain ag iniúchóir cláraithe. Ní mór don chumann tuairisceán bliantúil a dhéanamh, déanta suas go 31 Nollaig, don Chláraitheoir faoi 31 Bealtaine dár gcionn agus ní mór cuntais iniúchta a chur leis.

Mura gcomhdaíonn an cumann tuairisceán bliantúil fágtar faoi dhliteanas ionchúisimh é agus a chlárú cealaithe. Cumann a bhfuil a chlárú cealaithe aige, ní féidir é a chur ar ais ach amháin trí iarratas a chur isteach don Ard-Chúirt, próiseas costasach a fhéadann bheith ann.

Leasuithe ar Rialacha Cláraithe

Má dhéanann cumann leasú ar cheann ar bith dena rialacha, ní mór dó iarratas a chur isteach don Chláraitheoir lena leasú a chlárú. Déanfaidh an Cláraitheoir an leasú a chlárú nuair a bheas sé sásta go bhfuil sé de réir reachtaíochta. Ní bailí leasú ar riail go dtí go bhfuil sé cláraithe ag an gCláraitheoir. Tá foirmeacha iarratais chun leasú ar riail a chlárú ar fáil ón gClárlann.

Athrú ar Oifig Chláraithe

Má athraíonn cumann an oifig chláraithe aige ní mór dó é a fhógairt don Chláraitheoir laistigh de 14 lá. Tá an fhoirm chuí chun an t-athrú a fhógairt ar fáil ón gClárlann.

Athrú ar Ainm, Cónascadh, Aistriú Gealltanas agus Tiontú

Is féidir le cumann a hainm a athrú, cónascadh le cumann eile nó a cuid gealltanas a aistriú le cumann eile nó é féin a thiontú ina chuideachta trí rún speisialta. Éilítear ar gach ceann de na próisis seo go gcuirfidh an cumann iarratas isteach don Chláraitheoir chun an próiseas a chlárú. Tá na foirmeacha cuí ar fáil ón gClárlann.

Nasc: Foirmeacha