Cumann Tionscail agus Coigiltis

Ceanglais Iarchláraithe.

Tuairisceán Bliantúil

I ndiaidh clárú dó, ní mór don chumann iniúchadh a dhéanamh ar a chuntais gach bliain ag iniúchóir cláraithe.

Cuirfear isteach an tuairisceán bliantúil tráth nach déanaí ná- 

  • (i) an 31 Deireadh Fómhair, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Eanáir agus an 30 Meitheamh, agus
  • (ii) an 30 Aibreáin, má tá dáta a chláir chomhardaithe dheiridh a foilsíodh idir an 1 Iúil agus an 31 Nollaig (den bhliain roimhe sin);

Mura gcomhdaíonn an cumann tuairisceán bliantúil fágtar faoi dhliteanas ionchúisimh é agus a chlárú cealaithe. Cumann a bhfuil a chlárú cealaithe aige, ní féidir é a chur ar ais ach amháin trí iarratas a chur isteach don Chúirt Dúiche Baile Átha Cliath.

Má dhéanann cumann leasú ar cheann ar bith dá rialacha, ní mór dó iarratas a chur isteach don Chláraitheoir lena leasú a chlárú. Déanfaidh an Cláraitheoir an leasú a chlárú nuair a bheas sé sásta go bhfuil sé de réir reachtaíochta. Ní bailí leasú ar riail go dtí go bhfuil sé cláraithe ag an gCláraitheoir. Tá foirmeacha iarratais chun leasú ar riail a chlárú ar fáil ón gClárlann.

Athrú ar Oifig Chláraithe

Má athraíonn cumann an oifig chláraithe aige ní mór dó é a fhógairt don Chláraitheoir. Tá an fhoirm chuí chun an t-athrú a fhógairt ar fáil ón gClárlann.

Athrú ar Ainm, Cónascadh, Aistriú Gealltanas agus Tiontú

Is féidir le cumann a hainm a athrú, cónascadh le cumann eile nó a cuid gealltanas a aistriú le cumann eile nó é féin a thiontú ina chuideachta trí rún speisialta. Éilítear ar gach ceann de na próisis seo go gcuirfidh an cumann iarratas isteach don Chláraitheoir chun an próiseas a chlárú. Tá na foirmeacha cuí ar fáil ón gClárlann.

Nasc: Foirmeacha