Newsletter/Nuachtlitir

Email Newsletter The CRO newsletter facility allows subscribers to receive regular news updates from the office by email. These emails are delivered in text format:

1. CRO E-Zine This is an electronic bulletin published once a month. It informs all subscribers of the current developments within the Office and also notifies subscribers of future events.

2. Interim Messages The email newsletter service is effectively split in two (though only one subscriber list is used). Every subscriber receives delivery of the CRO E-Zine once every month. In the interim subscribers may receive further updates if necessary from the Office (urgent or time sensitive messages).

Format of Newsletter

The CRO email newsletter is issued in text format only. Contained within each text are hyperlinks to the relevant (if any) parts of the website. Your email application may not allow some long URLs to fit onto one line. Simply copy and paste the entire link into your browsers address bar or view the newsletter archive on the site. Please see Archive Newsletter 181 for an example of the email issued.

Security Statement

To register for our email service, only your email address has to be supplied to us, and this is retained by the CRO in order that the newsletter may be transmitted to you. If at any time you cancel your subscription your email address will be retained by us for record purposes concerning your subscription to the newsletter service but will not be used by CRO for no other purpose.

You can subscribe or unsubscribe to this Newsletter by following the links.

Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

Formaid/Sampla Nuachtlitreach Eisítear nuachtlitir r-phoist CRO i bhformáid téacs amháin. Bíonn hipearnaisc i ngach r-phost téacs chuig codanna ábhartha an láithreáin gréasáin (más gá). Is féidir nach ligfidh d'fheidhmchlár r-phoist roinnt URL fada a chur ar líne amháin. Níl le déanamh ach an nasc iomlán a chóipeáil agus a ghreamú isteach i réimse seolta do bhrabhsálaí nó amharc ar chartlann na Nuachtlitreacha ar an láithreán.

Féach Cartlann na Nuachtlitreacha Eisiúint 181 mar shampla den r-phost a eisíodh.

Liostáil/Díliostáil Le liostáil leis an tseirbhís r-phoist iontráil do sheoladh r-phoist , is féidir leat liostáil/díliostáil seol r-phost chuig Nuachtlitir CRO.

Ráiteas Slándála Le clárú lenár seirbhís nuachtlitreach r-phoist, ná tabhair ach do sheoladh r-phoist dúinn, agus coimeádfaidh an CRO é seo chun an nuachtlitir a sheoladh duit. Má chuireann tú do liostáil leis an nuachtlitir r-phoist ar ceal am ar bith, coimeádfaimid do sheoladh r-phoist chun taifead a choimeád maidir le do liostáil leis an tseirbhís nuachtlitreach ach ní bhainfidh CRO úsáid as ar chúis ar bith eile.