Ceisteanna Coitianta maidir le Gníomhairí Ríomhchomhdaithe agus Ríomhchomhdú Éigeantach


Athruithe a bhaineann go sonrach le Gníomhairí Ríomhchomhdaithe de bharr I.R. Uimh. 458 de 2016
Is féidir gurb eol duit NACH MÓR ríomhchomhdú a dhéanamh ar na foirmeacha seo a leanas ón 1 Meitheamh 2017 i leith: foirm B2 (athrú ar oifig chláraithe), foirm B10 (athrú ar fhaisnéis stiúrthóra/rúnaí), foirm B1 (tuairisceán bliantúil agus ráitis airgeadais) agus foirm B73 (athrú ar dháta an tuairisceáin bhliantúil).
Níl aon athruithe ann i dtaca le foirmeacha B2, B10 agus B73 a ríomhchomhdú. Mar sin féin, ba cheart duit a thabhairt faoi deara nach mór íoc as foirm B1 ón 1 Meitheamh 2017 i leith le cárta creidmheasa/dochair nó le cuntas custaiméara le CRO. Anuas air sin, ní mór ráitis airgeadais a uaslódáil. Ní féidir ráitis airgeadais pháipéir a chur chuig CRO ó mhí an Mheithimh i leith.

C1: Is gníomhaire ríomhchomhdaithe mé. An mbeidh mé in ann fós ráitis airgeadais pháipéir a chur isteach?
F1: Ní bheidh. Ní mór gach ráiteas airgeadais a chur isteach ar líne. Ór rud é go bhfuil ceanglas ann le ráitis airgeadais a uaslódáil, ba cheart duit a thabhairt faoi deara mar Ghníomhaire Ríomhchomhdaithe nach mbeidh tú in ann ráitis airgeadais lena ngabhann bunsíniú a sheachadadh i dteannta an leathanaigh phaiste ar fhoirm B1 a thuilleadh.

C2: Conas a dheimhním gur ceart atá na ráitis airgeadais?
F2: Tar éis duit foirm B1 a shíniú mar Ghníomhaire Ríomhchomhdaithe, beidh ort deimhniú foriomlán arna shíniú ag an stiúrthóir agus ag an rúnaí (síniú dúigh) a chomhdú agus ní mór é a sheachadadh chuig CRO i dteannta an leathanaigh phaiste. Is féidir deimhniú foriomlán samplach a fháil ar an gcéad leathanach eile.