R-Chomhdú

Saoráid comhdaithe ar líne de chuid na hOifige um Chlárú Cuideachtaí is ea CORE (Timpeallacht Cláraithe Ar Líne na gCuideachtaí). Tá sí bunaithe le ligean duit, mar chustaiméir de chuid CRO, amharc, i dtimpeallacht phríobháideach shlán, ar an bhfaisnéis is déanaí faoi chuideachtaí a ndéanann tú comhdú dóibh.

Cuireann CORE ar do chumas:-

Doiciméid a chomhdú ar líne (is féidir cuid doiciméad a chomhdú saor in aisce)

  • Stádas do chuideachtaí a sheiceáil i liostaí ar féidir iad a shórtáil in oird éagsúla

  • Fógraí a fháil maidir le comhdú i leith cuideachtaí i do phunann agus le hathruithe ar stádas na ndoiciméad sin.

  • Súil a choimeád ar do chuideachtaí

  • Faigh iarmhéid do Chuntais, idirbhearta agus ráitis CRO

Is féidir líon foirmeacha CRO a ríomhchomhdú, dóigh shlán simplí chun doiciméid a chomhdú. Má tá cabhair de dhíth ort féadann tú r-phost a sheoladh chuig an Rannóg Ríomhchomdaithe.

Féach físeán thíos chun cabhair a fháil le do thoil ar ríomhchomhdú  tuairisceán bliantúil (Foirm B1)

https://www.youtube.com/c/croirl

---------------------------------------------------------------------------------

CCanna CORE: Cliceáil anseo le haghaidh Ceisteanna Coitianta R-Chomhdaithe. Is féidir doiciméad a chomhdú leis an CRO trí láithreán gréasáin CORE a úsáid agus ainm cuideachta a cur in áirithe. Má tá tú ag obair trí dhuine de na díoltóirí bogearraí rúnaíochta a bhfuil caidreamh acu le CRO, féadann tú foirmeacha a chomhdú go leictreonach, agus síniú trí húsáid a bhaint as Xóras PIN agus ID arna eisiúint ag CRO agus leis na Téarmaí & Coinníollacha le ríomhchomhdú. Tá faisnéis ann freisin faoi cheapadh Gníomhaire Ríomhchomhdaithe.

Ríomhchomhdú go héigeantach: Is iad Ionstraim Reachtúil Uimh. 458 de 2016 agus alt 897 d’Acht na gCuideachtaí, 2014, an Bunús Dlí d’fhoirmeacha B1, B73, B2 agus B10 a ríomhchomhdú go héigeantach – féach I.R. Uimh. 456 de 2016 ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann agus Acht na gCuideachtaí, 2014, ar shuíomh Gréasáin Leabhar Reachtanna na hÉireann.

Úinéireacht thairbhiúil: Ceanglaítear leis an 4ú Treoir maidir leis an Sciúradh Airgid ón Aontas Eorpach go gcuirfear clár lárnach um Úinéireacht Thairbhiúil eintiteas corparáideach agus eintiteas dlíthiúil eile ar bun.