Gníomhaire Ríomhchomhdaithe

Bhunaigh an CRO córas a ligeann do thuairisceáin bhliantúla (Foirm B1) a ríomhshíniú agus a ríomhchomhdú ina hiomláine.

De réir ailt 35 Acht na gCuideachtaí 2014, is féidir le cuideachta údarú a thabhairt do dhuine bheith ina Gníomhaire Ríomhchomhdaithe. Má roghnaíonn cuideachta amhlaidh, ní gá do stiúrthóirí nó rúnaithe na gcuideachtaí cur isteach ar ID agus PIN. Le tuilleadh faisnéise ar Ghníomhaire Ríomhcomhdaithe, féach Bileog Faisnéise Uimh. 15. Is féidir freisin síniú go leictreonach i CORE agus úsáid á baint as Deimhniú ROS (Seirbhís Ioncaim Ar Lne na gCoimisinéirí Ioncaim).

Cad é a chaithfidh mé a dhéanamh le bheith i mo ghníomhaire r-chomhdaithe?

Ní mór duit na nithe seo a leas a bheith agat:

  • Cuntas le CRO a bhfuil sochar ann

agus

  • Pacáiste Bogearraí Rúnaíochta atá formheasta

Pacáiste Bogearraí Rúnaíochta atá formheasta

  • Cláraigh ar ár láithreán gréasáin ag www.core.ie.

Ní mór duit na nithe seo a leas a chomhdú:

  • Foirm J1A. Nuair a dhéanfar an fhoirm seo a phróiseáil, gheobhaidh tú uimhir ID ghníomhaire ríomhchomhdaithe (Seo í an uimhir nach mór duit comhlánú ar gach Foirm B77)
  • Deimhniú ROS (Revenue Online Services) [Seirbhísí Ar Líne Ioncaim].
  • Foirm B77 do gach cuideachta a bhfuil ar intinn agat comhdú di. Is féidir é seo a dhéanamh Saor in Aisce le do phacáiste bogearraí rúnaíochta nó ar líne ag www.core.ie. Má sheolann tú foirm pháipéir B77 isteach, in-íoslódáilte ónár láithreán gréasáin, ní mór duit táille €15.00 a chur leis.

Nasc: Foirmeacha

SÍNIÚ LEICTREONACH ROS

Amach anseo, is féidir le Gníomhairí Ríomhchomdaithe (EFA) B1 in CORE a shíniú le síniú leictreonach ROS (Revenue Online Services) [Seirbhísí Ar Líne Ioncaim]. Ní féidir é seo a dhéanamh ach amháin i gcás Gníomhaire Ríomhchodaithe é an duine atá ag deimhniú inneachar na foirme. Ó shuirbhé a rinneamar tá Deimhniú ROS ag 99.9% de na EFA agus táimid ag súil le go mbainfear úsáid forleathan as an tsaoráid seo dá réir.