Foirm B1 ar líne

Tá leagan de Fhoirm B1 le fáil ar líne ag https://core.cro.ie. Féadann tú do Thuairisceán Bliantúil a chomhdú ar €20. Tá 28 lá agat ó Dháta do Thuairisceáin Bhliantúil le do thuairisceán a chomhdú ar líne. Tá 28 lá sa bhreis agat ón dáta a ríomhchomhdaíonn tú chun leathanach sínithe, cuntais agus íocaíocht a sheachadadh don CRO.

I gcás ina bhfuil tuairisceán bliantúil r-chomhdaithe ach gan ábhair le leagan isteach a chomhlíonadh laistigh den tréimhse 28 lá, is é sin, na cuntais, leathanach sínithe agus táille chomhdaithe lena mbaineann gan leagan isteach don CRO, coimeádann an oifig seo de cheart acu féin tuilleadh r-chomhdú an ábhair céanna ón chuideachta a chosc agus is féidir leo seasamh go ndéanfar an tuairisceán bliantúil a chomhdú i gcóip chrua nuair atá sé á leagan isteach arís.