Meánmhéid

Díolúine

Is féidir cuideachtaí meánmhéide bheith díolmhaithe ó na ceanglais iomlán a bhaineann le cuntais bhliantúla maidir le haon bhliain airgeadais lena mbaineann más rud maidir leis an mbliain airgeadais sin agus an bhliain airgeadais atá díreach roimh an mbliain sin, go gcomhlíonann an chuideachta dhá cheann de na trí choinníoll mar seo a leanas:

Iomlán a cláir chomhardaithe gan bheith níos mó ná €20m
Láimhdeachais gan bheith níos mó ná €40m
Líon na ndaoine i bhfostaíocht gan bheith níos mó ná 250

(Baineann Alt 280F d’Acht na gCuideachtaí 2014 leis.)

Ní ag cuideachtaí meánmhéide atá aon diolúine ó lánráitis airgeadais a chomhdú. Is le micreachuideachtaí/cuideachtaí beaga amháin a bhaineann an díolúine ar bhonn méide. Tá cuideachtaí meámhéide díolmhaithe ó luach saothair a nochtadh lena iniúchadh faoi alt 322 d’Acht na gCuideachtaí 2014, arna leasú. Nach bhfuil cuideachtaí meánmhéide i dteideal díolúine ó iniúchadh