CRO Gazette 2010

A European Directive has provided for certain requirements for publication of information in Iris Oifigiúil to be replaced by requirements to be published in an online CRO Gazette.

The Gazette includes the following lists in pdf format: New companies; change of name; annual returns received and registered; liquidations; foreign companies; other registered documents; strike offs; restorations. For liquidations, receiverships and examinerships please see Iris Oifigiúil.

Archived Strike-off lists 2000-2004

2021-07-07 CRO Gazette

CRO Gazette 7 July 2021


Annual Report under the Protected Disclosures Act 2014

Annual Report of the Registrar of Companies for 2020 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the Registrar of Companies covers the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceeding year and the action taken (if any).

The Registrar of Companies received no protected disclosures in 2020. There were no cases on hand from previous years.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCuideachtaí do 2020 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ó Chláraitheoir na gCuideachtaí an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020.

Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).

Ní bhfuair Cláraitheoir na gCuideachtaí aon nochtadh cosanta i 2020. Ní raibh aon chás idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

Annual Report of the Registrar of Friendly Societies (RFS) for 2020 in accordance with section 22 of the Protected Disclosures Act 2014

This Protected Disclosures Annual Report from the RFS covers the period from 1 January 2020 to 31 December 2020.

Under section 22 of the Protected Disclosures Act, 2014 each public body is required to publish an annual report outlining the number of protected disclosures received in the preceeding year and the action taken (if any).

The Registrar of Friendly Societies (RFS) received no protected disclosures in 2020. There were no cases on hand from previous years.

Tuarascáil Bhliantúil Chláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) do 2020 de réir alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta 2014.

 
Cuimsíonn an Tuarascáil Bhliantúil um Nochtadh Cosanta ón RFS an tréimhse ón 1 Eanáir 2020 go 31 Nollaig 2020.

 
Faoi alt 22 den Acht um Nochtadh Cosanta, 2014 éilítear ar gach comhlacht poiblí tuarascáil bhliantúil a fhoilsiú ag imlíniú líon na nochtaithe cosanta a fuarthas sa bhliain roimhe sin agus an gníomh a rinneadh (más ann).
Ní bhfuair Cláraitheoir na gCumann Cairdiúil (RFS) aon nochtadh cosanta i 2020. Ní raibh aon chásanna idir lámha ó bhlianta roimhe seo.

2021-06-30 CRO Gazette

CRO Gazette 30 June 2021


2021-06-23 CRO Gazette

CRO Gazette 23rd June 2021


2021-06-16 CRO Gazette

CRO Gazette 16th June 2021


First2345791011Last

Theme picker