Foirmeacha Cara-Chumainn

Foirm Tuairisc
Foirm AA Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Athrú ina Chuideachta pdf logoForm AA - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm AI Iarratas ar chealú Cláraithe pdf logoForm AI - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm AN Fógra faoi Chealú. pdf logoForm AN - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm AO Ionstraim Díscaoilte pdf logoForm AO - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm AP Dearbhú le gabháil le hIontraim Díscaoilte Cumainn (nó Brainse) pdf logoForm AP - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm AR Fógra faoi Dhíscaoileadh trí Iontraim. pdf logoForm AR - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm AR1 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann, le haghaidh cara-chumainn atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR1 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR3 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh brainse cláraithe de chara-chumann cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR3 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR5 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh brainse cláraithe de chara-chumann cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR5 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR6 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh cumann daonchairdiúil atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR6 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR8 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh cumann iasachtaí atá údaraithe go speisialta agus atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR8 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.
Foirm B Iarratas ar Chlárú Athraithe Pháirtigh ar na Rialacha pdf logoForm B FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm C Dearbhú le tacú le Leasú Rialacha pdf logoForm C FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm D Iarratas ar Chlárú Leasaithe Iomláin ar na Rialacha. pdf logoForm D FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm H Fógra faoi athrú oifig chláraithe an chumainn pdf logoForm H FrSoc 2018 irish fillable.pdf
Foirm I Fógra faoi rún lenar ceapadh iontaobhaithe cumainn pdf logoForm I - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm Ib Fógra faoi Cheapachán Iontaobhaí Nua ar Bhrainse pdf logoForm Ib - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm T Iarratas ar cheadú athraithe ainm agus ar chlárú Rúin Speisialta. pdf logoForm T - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm U Dearbhú le gabháil le hIarratas ar Chlárú Rúin Speisialta. pdf logoForm U - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm V Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Cónascadh Cumann pdf logoForm V - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm W Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh aistriú Gealltanas pdf logoForm W - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf
Foirm X Dearbhú ó Oifigeach Cumainn le glacadh le hAistriú Gealltanas. pdf logoForm X - FrSoc 2018 Irish fillable.pdf