Foirmeacha Cara-Chumainn

Foirm Tuairisc  
Foirm AA Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Athrú ina Chuideachta pdf logoForm AA - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm AI Iarratas ar chealú Cláraithe pdf logoForm AI - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm AN Fógra faoi Chealú. pdf logoForm AN - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm AO Ionstraim Díscaoilte pdf logoForm AO - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm AP Dearbhú le gabháil le hIontraim Díscaoilte Cumainn (nó Brainse) pdf logoForm AP - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm AR Fógra faoi Dhíscaoileadh trí Iontraim. pdf logoForm AR - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm AR1 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann, le haghaidh cara-chumainn atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR1 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR3 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh brainse cláraithe de chara-chumann cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR3 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR5 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh brainse cláraithe de chara-chumann cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR5 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR6 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh cumann daonchairdiúil atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR6 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Foirm AR8 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag cláraitheoir na gcara-chumann le haghaidh cumann iasachtaí atá údaraithe go speisialta agus atá cláraithe faoi na hAchtanna um Chara-Chumainn, 1896 go dtí 2018 pdf logoAR8 - FrSoc - Irish fillable.pdf
Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.
Foirm B Iarratas ar Chlárú Athraithe Pháirtigh ar na Rialacha pdf logoForm B FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm C Dearbhú le tacú le Leasú Rialacha pdf logoForm C FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm D Iarratas ar Chlárú Leasaithe Iomláin ar na Rialacha. pdf logoForm D FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
E1-SAP Dearbhú sócmhainneachta (SAP). Form E1 SAP Irish fillable.pdf
E1 (41)   Form E1 (41) Irish fillable.pdf
E2 Fógra faoi cheapadh leachtaitheora Form E2 Irish fillable.pdf
E2a Fógra faoi leachtaitheoir d'éirí as Form E2a Irish fillable.pdf
E2b Fógra faoi leachtaitheoir do chur as oifig  Form E2b Irish fillable.pdf
E2c Fógra faoi cheapadh leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin do chur as oifig Form E2c Irish fillable.pdf
E3 Cuntas an leachtaitheora faoina g(h)níomhartha & a b(h)earta féin & faoi reáchtáil an fhoirceanta Form E3 Irish fillable.pdf
E4 Mionnscríbhinn an leachtaitheora ag deimhniú an chuntais. Ráiteas cuntais an leachtaitheora Form E4 Irish fillable.pdf
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) Form E5 Irish fillable.pdf
E6 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) Form E6 Irish fillable.pdf
E669 Fógra faoi leachtú do chur ar ceal Form E669 Irish fillable.pdf
E7 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) Form E7 Irish fillable.pdf
E24 Fógra faoi achainí chun glacadóir a cheapadh Form E24 Irish fillable.pdf
G1 Rún speisialta Form G1 Irish fillable.pdf
Foirm H Fógra faoi athrú oifig chláraithe an chumainn pdf logoForm H FrSoc 2021 irish fillable.pdf
Foirm I Fógra faoi rún lenar ceapadh iontaobhaithe cumainn pdf logoForm I - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm Ib Fógra faoi Cheapachán Iontaobhaí Nua ar Bhrainse pdf logoForm Ib - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm T Iarratas ar cheadú athraithe ainm agus ar chlárú Rúin Speisialta. pdf logoForm T - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm U Dearbhú le gabháil le hIarratas ar Chlárú Rúin Speisialta. pdf logoForm U - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm V Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Cónascadh Cumann pdf logoForm V - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm W Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh aistriú Gealltanas pdf logoForm W - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf
Foirm X Dearbhú ó Oifigeach Cumainn le glacadh le hAistriú Gealltanas. pdf logoForm X - FrSoc 2021 Irish fillable.pdf