Foirmeacha Cumainn Tionscail agus Coigiltis

Foirm

Tuairisc

 
A Iarratas ar Chumann a Chlárú Form A - 2021 INDP irish fillable.pdf
AA Iarratas ar cheadú athraithe ainm agus ar chlárú Rúin Speisialta Form AA - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AB Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta Form AB - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AC Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Cónascadh Cumann Form AC - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AD Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Aistriú Gealltanas Form AD - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AE Dearbhú ag Oifigeach de chuid an Chumainn atá ag glacadh le haistriú Gealltanas Form AE - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AF Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Iompú ina Chomhlacht Form AF - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AG Dearbhú ag Oifigeach ó Chomhlacht atá ag cónascadh nó ag glacadh le hAistriú Gealltanas Form AG - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AH Ionstraim Díscaoilte Form AH - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AI Dearbhú le gabháil le hIonstraim (nó athrú Ionstraim) Díscaoilte. Form AI - 2021 INDP Irish fillable.pdf
AR15 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh na gcumann atá i mbun gnó, trádála nó tionscail AR15_V4a_irish fillable.pdf
AR19 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh cumainn talún agus tithíochta atá i mbun gnó AR19_V4a Irish fillable.pdf
AR27 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh cumainn talmhaíochta AR27_V4a Irish fillable.pdf
B Iarratas ar Leasú Páirteach ar na Rialacha a chlárú Form B - 2021 INDP Irish fillable.pdf
C Dearbhú mar thacaíocht le Leasú ar na Rialacha Form C - 2021 INDP Irish fillable.pdf
D Iarratas ar Leasú Iomlán ar na Rialacha a chlárú Form D - 2021 INDP Irish fillable.pdf
E1-SAP Dearbhú sócmhainneachta (SAP). Form E1 SAP Irish fillable.pdf
E1 (41)   Form E1 (41) Irish fillable.pdf
E2 Fógra faoi cheapadh leachtaitheora Form E2 Irish fillable.pdf
E2a Fógra faoi leachtaitheoir d'éirí as Form E2a Irish fillable.pdf
E2b Fógra faoi leachtaitheoir do chur as oifig  Form E2b Irish fillable.pdf
E2c Fógra faoi cheapadh leachtaitheora tar éis leachtaitheoir roimhe sin do chur as oifig Form E2c Irish fillable.pdf
E3 Cuntas an leachtaitheora faoina g(h)níomhartha & a b(h)earta féin & faoi reáchtáil an fhoirceanta Form E3 Irish fillable.pdf
E4 Mionnscríbhinn an leachtaitheora ag deimhniú an chuntais. Ráiteas cuntais an leachtaitheora Form E4 Irish fillable.pdf
E5 Ráiteas cuntais deiridh an leachtaitheora (foirceannadh comhaltaí nó creidiúnaithe) Form E5 Irish fillable.pdf
E6 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) Form E6 Irish fillable.pdf
E669 Fógra faoi leachtú do chur ar ceal Form E669 Irish fillable.pdf
E7 Tuairisceán ar an gcruinniú foirceanta deiridh (foirceannadh deonach ag comhaltaí) Form E7 Irish fillable.pdf
E24 Fógra faoi achainí chun glacadóir a cheapadh Form E24 Irish fillable.pdf
G1 Rún speisialta Form G1 Irish fillable.pdf
F Iarratas ar Chealú Cláraithe Form F - 2021 INDP Irish fillable.pdf
F24 Fógra faoi achainí ar scrúdaitheoir a
cheapadh
F24 v1s Irish fillable.pdf
F.233 Rún speisialta ar siúl ar mhaithe le hiompú ina C(h)umann cláraithe Form F233 - 2021 INDP Irish fillable.pdf
F.270 Dearbhú ag oifigeach de chuid an chumainn atá á iompú féin ina chumann cláraithe Form F270 - 2021 INDP Irish fillable.pdf
F.35 Teastas faoi Alt 8 Form F35 - 2021 INDP Irish fillable.pdf
J Fógrán faoi Chealú Form J - 2021 INDP Irish fillable.pdf
K Fógra faoi Athrú Oifige Cláraithe Form K - 2021 INDP Irish fillable.pdf
Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.