Foirmeacha Cumainn Tionscail agus Coigiltis

Foirm

Tuairisc

A Iarratas ar Chumann a Chlárú Form A - INDP 2018 irish fillable.pdf
AA Iarratas ar cheadú athraithe ainm agus ar chlárú Rúin Speisialta Form AA - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AB Dearbhú le gabháil le hiarratas ar chlárú rúin speisialta Form AB - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AC Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Cónascadh Cumann Form AC - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AD Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Aistriú Gealltanas Form AD - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AE Dearbhú ag Oifigeach de chuid an Chumainn atá ag glacadh le haistriú Gealltanas Form AE - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AF Iarratas ar Chlárú Rúin Speisialta le haghaidh Iompú ina Chomhlacht Form AF - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AG Dearbhú ag Oifigeach ó Chomhlacht atá ag cónascadh nó ag glacadh le hAistriú Gealltanas Form AG - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AH Ionstraim Díscaoilte Form AH - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AI Dearbhú le gabháil le hIonstraim (nó athrú Ionstraim) Díscaoilte. Form AI - 2018 INDP Irish fillable.pdf
AR15 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh na gcumann atá i mbun gnó, trádála nó tionscail AR15_V4a_irish fillable.pdf
AR19 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh cumainn talún agus tithíochta atá i mbun gnó AR19_V4a Irish fillable.pdf
AR27 Tuairisceán bliantúil atá forordaithe ag an gcláraitheoir le haghaidh cumainn talmhaíochta AR27_V4a Irish fillable.pdf
B Iarratas ar Leasú Páirteach ar na Rialacha a chlárú Form B - INDP 2018 Irish fillable.pdf
C Dearbhú mar thacaíocht le Leasú ar na Rialacha Form C - 2018 INDP Irish fillable.pdf
D Iarratas ar Leasú Iomlán ar na Rialacha a chlárú Form D - 2018 INDP Irish fillable.pdf
F Iarratas ar Chealú Cláraithe Form F - 2018 INDP Irish fillable.pdf
F24 Fógra faoi achainí ar scrúdaitheoir a
cheapadh
F24 v1s Irish fillable.pdf
F.233 Rún speisialta ar siúl ar mhaithe le hiompú ina C(h)umann cláraithe Form F233 - 2018 INDP Irish fillable.pdf
F.270 Dearbhú ag oifigeach de chuid an chumainn atá á iompú féin ina chumann cláraithe Form F270 - 2018 INDP Irish fillable.pdf
F.35 Teastas faoi Alt 8 Form F35 - 2018 INDP Irish fillable.pdf
J Fógrán faoi Chealú Form J - 2018 INDP Irish fillable.pdf
K Fógra faoi Athrú Oifige Cláraithe Form K - 2018 INDP Irish fillable.pdf
Agus tú ag cur doiciméad isteach sa RFS cinntigh nach gcuirtear ach leathanaigh neamhcheangailte isteach le do thoil. Cinnteoidh sé seo go gcaithfear an t-am is lú agus is féidir chun ábhar a ullmhú agus a scanadh, rud atá i leasanna na RFS agus ár gcuid custaiméirí. Coinneofar leathanaigh an doiciméid le chéile le fáiscín nó stápla ar chúinne ar bharr ar chlé agus nach ndéanfar iad a fhuáil le chéile ná ceangal ar shlí eile nó téip ghreamaitheach a chur orthu.