Táillí Cara-Chumann RFS

Uimhir Thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille (€)  Táille (€)
     Páipéar Leictreonach 
1 Admháil ar Athrú ar Rialacha Cumainn a chlárú atá údaraithe go speisialta  
(a) Leasú Iomlán 30.00  15.00
(b) Leasú i bPáirt 30.00  15.00
2 Rún Speisialta ó aon chumann a chlárú 15.00  n/a
Rún Speisialta ó aon chumann a chlárú: céadú maidir le hAthrú ar Ainm 100.00  n/a
3 Ordachán chun Stoc a Aistriú 50.00  n/a
4 Ceapachán cigire 200.00  n/a
5 Cruinniú Speisialta a Ghairm 130.00  n/a
6 Cinneadh an Chláraitheora faoi dhíospóid nó a dhámhachtain i leith cistí a dhíscaoileadh nó a dháileadh:  
(i) i gcás go socraítear an ní gan éisteacht nó i ndiaidh éisteacht amháin gan atráth 60.00  n/a
(ii) i gcás go bhfuil gá le níos mó ná éisteacht amháin an táille chéanna mar atá (i) do gach éisteacht i ndiaidh na chéad éisteachta agus do gach atráth 60.00  n/a
(iii) dámhachtain i leith sómhainní cumainn nó Brainse a leithghabháil nó a roinnt  
(a) i gcás nach mó ná €250.00 na sócmhainní 60.00  n/a
(b) do gach €125.00 sa bhreis 13.00  n/a
7 Ordú ag ligean thar ceal toiliú agus coinníollacha i leith cónasctha nó aistriú gealltanas a dhéanamh  
(i) i gcás go socraítear an ní gan éisteacht nó i ndiaidh éisteacht amháin 60.00  n/a
(ii) do gach éisteacht i ndiaidh na chéad éisteachta agus do gach atráth 60.00  n/a
8 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 15.00  Nialas
9 Fógra i dtaobh Iontaobhaithe a Cheapadh a chomhdú 30.00  n/a
10 Tuairisceán Bliantúil cumainn a chomhdú 40.00  20.00
11 Díolúine ó luacháil cumainn a roinneann a chistí go tréimhsiúil nó i gcás aon chumainn inar ligeadh an ceanglas thar ceal de bhun Alt 28(5) Acht na gCara-Chumann, 1986 130.00  n/a
12 Nuair is mian le cumann go ndéanfaidh achtúire, a bheidh le hainmniú ag an gCláraitheoir, an luacháil  
Mura bhfuil líon na mball os cionn 150 190.00  n/a
Má tá sé os cionn 150 ach nach mó ná 250 250.00  n/a
Má tá sé os cionn 250 ach nach mó ná 350 320.00  n/a
Má tá sé os cionn 350 ach nach mó ná 500 380.00  n/a
Má tá sé os cionn 500 ach nach mó ná 700 500.00  n/a
Má tá sé os cionn 700 ach nach mó ná 1000 600.00  n/a
In aghaidh gach 500 ball nó an chuid de níos mó ná 1000 120.00  n/a
13 Fógra i dtaobh Brainse a Bhunú, nó Rialacha Brainse den sórt sin nó aon leasú a dhéanamh air 25.00  n/a
14 Ionstraim Dhíscaoilte a chomhdú nó aon Leasú a dhéanamh air 100.00  n/a
Iniúchadh ar chumainn comhad 6.00  
Síniú nó séala an Chláraitheora ar dhoiciméad é nach inmhuirir ar aon táille eile 12.00 12.00
  Cóip d’aon doiciméad nó sliocht as (i dteannta le táillí as síniú nó séala an Chláraitheora)   3.00 2.50
  Eischló d’ainm agus de sheoladh an Chara-Chumann    3.50 3.50 

Ar choinníoll más rud é go ndéantar iarratas ar imscrúdú a dhéanamh i dtaobh gnóthaí cumainn d’fhonn é a dhíscaoileadh ar na forais nach leor na rátaí ranníoca i rialacha cumainn chun na sochair árachaithe a chlúdach, féadfaidh an Cláraitheoir a cheangal, roimh an dámhachtain a dhéanamh, go n-íocfar táillí den sórt sin is cuí leis nach mó ná na táillí cuí a shonraítear ag Uimhir Thagartha 11.