Táillí Cumann Tionscail agus Coigiltis RFS

Uimhir Thagartha Cur síos ar an tSeirbhís Táille (€)  
     Páipéar Leictreonach 
1 Admháil ar Chlárú cumainn 200.00  100.00
2 Admháil ar Chlárú cumainn a bhfuil a rialacha i bhfoirm rialacha eiseamláracha ceadaithe ag an gCláraitheoir, i gcás go ndéantar an tIarratas ar Chlárú tríd an gcomhlachas nó an gcomhlacht agus atá formhuinithe acu a rinne urraíocht ar na rialacha atá sna rialacha eiseamláracha sin, táille laghdaithe. 100.00  50.00
3 Admháil ar Athrú ar Rialacha a Chlárú  
(a) Leasú Iomlán 60.00  15.00
(b) Leasú i bPáirt 60.00  15.00
4 Admháil ar Athrú ar Rialacha a Chlárú i gcás go bhfuil na rialacha i bhfoirm rialacha eiseamláracha ceadaithe ag an gCláraitheoir, i gcás go ndéantar an tIarratas ar Chlárú tríd an gcomhlachas nó an gcomhlacht agus atá formhuinithe acu a rinne urraíocht ar na rialacha atá sna rialacha eiseamláracha sin, táille laghdaithe.  
(a) Leasú Iomlán 30.00  15.00
(b) Leasú i bPáirt 30.00  15.00
5 Rún Speisialta a chlárú 15.00  n/a
Rún Speisialta a chlárú: céadú maidir le hathrú ar ainm 100.00  n/a
6 Ceapachán cigire 200.00  n/a
7 Cruinniú Speisialta a Ghairm 130.00  n/a
8 Díospóid a chinneadh nó dámhachtain i leith dáileadh cistí  
(a) I gcás go socraítear an ní gan éisteacht nó i ndiaidh éisteacht amháin gan atráth 60.00  n/a
(b) Do gach éisteacht i ndiaidh na chéad éisteachta agus do gach atráth 60.00  n/a
9 Tuairisceán Bliantúil cumainn a chomhdú 40.00  20.00
10 Ionstraim Dhíscaoilte a chomhdú nó aon leasú a dhéanamh air 100.00  n/a
11 Fógra i dtaobh Athrú ar Oifig Chláraithe a chomhdú 15.00  Nialas
12 Fógra faoi achainí ar scrúdaitheoir a cheapadh 15.00  n/a
13 Doiciméid a chomhdú nó a chlárú maidir le foirceannadh cumainn faoi fhorálacha Acht na gCuideachtaí2014 15.00 in aghaidh an doiciméad seo  n/a
Síniú nó séala an Chláraitheora ar dhoiciméad é nach inmhuirir ar aon táille eile 12.00  12.00
Iniúchadh ar chumainn comhad* 6.00  n/a
Cóip d’aon doiciméad nó sliocht as (i dteannta le táillí as síniú nó séala an Chláraitheora) 3.00  2.50
* Tá táille de €2.50 i bhfeidhm chun comhad iomlán Chumann Tionscail agus Coigiltis nó cuid de a fháil, a scrúdú nó a chóipeáil i bhfoirm leictreonach, is cuma faoi líon na leathanach inti.
Eischló d’ainm agus de sheoladh an Chumainn 3.50  3.50