Táillí SCE

Tuairisc ar an tseirbhís Taille (€)
Iarratas ar Chomharchumann Eorpach (SCE) a bhunú, de bhun Rialachán 4 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comharchumann na hEorpa) 2009 100.00
Comharchumann Eorpach (SCE) a chlárú nuair a aistrítear a oifig chláraithe chuig an Stát de bhun Rialachán 5 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comharchumann na hEorpa) 2009 100.00
Iarratas chun oifig chláraithe Comharchumainn Eorpaigh (SCE) a aistriú chuig Ballstát eile de bhun Rialachán 7 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comharchumann na hEorpa) 2009 100.00

Sonraí um fhoilsiú an togra aistrithe nó dréacht-téarmaí an tiontaithe a sheachadadh chuig Cláraitheoir na gCara-Chumann de bhun Rialachán 22 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comharchumann na hEorpa) 2009

100.00
Iarratas chun Comharchumann Eorpach (SCE) a thiontú go Comharchumann de bhun Rialachán 24 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comharchumann na hEorpa) 2009 100.00
Fógra faoi imeachtaí dócmhainneachta ag Comharchumann Eorpach (SCE) a sheachadadh chuig Cláraitheoir na gCara-Chumann de bhun Rialachán 31 de Rialacháin na gComhphobal Eorpach (Comharchumann na hEorpa) 2009 15.00