Soláthar


Is ar fáil ar an leathanach Gréasáin Soláthar atá sonraí faoi aon chomórtais reatha tairisceana ar an suíomh Gréasáin eTenders agus faoi aon chonarthaí poiblí arna ndámhachtain.

Conarthaí arna ndámhachtain ag an CRO
________________________________________
De réir ár Scéime um Ábhar Saoráil Faisnéise a Fhoilsiú, déanann an CRO gach conradh arna ndámhachtain (conarthaí ar mó a luach ná €10k i gcás TFC agus conarthaí ar mó a luach ná €25k i gcás seirbhísí eile) a fhoilsiú ar an leathanach seo. 

Luafaimid cé acu is conradh aonair nó dámhachtain ó chreat atá sa dámhachtain

  • Ainm agus seoladh dlíthiúil an chonraitheora rathúil
  • Luach an chonartha (gan CBL a áireamh) 
  • An cineál conartha (oibreacha, soláthairtí, seirbhísí) 
  • Dáta Dámhachtana an Chonartha 
  • Fad an chonartha i míonna 
  • Cur síos gairid ar an gconradh