Déan Teagmháil Linn


Seoladh Ríomhphost

Ríomhphost: info@cro.ie

Mura bhfuil tú in ann freagra ar do cheist a aimsiú trínár láithreán gréasáin a chuardach, is féidir leat r-phost a sheoladh chuig ár nOifig Eolais.

Líon isteach ábhar do cheiste sa bhosca suibiachta. Sula ndéanfaidh tú sin, áfach, ba cheart duit iarracht a dhéanamh chun an freagra a aimsiú ar ár leathanaigh ghréasáin. Tús maith is ea an tsaoráid chuardaigh ar ghréasán. De bhrí go mbíonn líon mór ceisteanna r-phoist againn, ní féidir tosaíocht a thabhairt do cheisteanna a bhfuil freagraí ar fáil go heasca ar an ngréasán.

Uimhir theileafóin

Teileafóin 00 353 (0) 1 804 5200/Lo call 1890 220 226* Bíodh uimhir do chuideachta agat mar cuideoidh sé seo leis an oibreoir agus é ag plé le do cheist. Mura bhfuil d’uimhir ar eolas agat is féidir é seo a fháil go heasca ag an nasc seo a leanas - Cuardach Cuideachta.

Le linn na n-uaireanta oifige, cuirfidh na huimhreacha seo i dteagmháil lenár nOifig Faisnéise. Is féidir cuid mhór de na ceisteanna a fhreagairt anseo. Más cuí, áfach, cuirfear chuig ball foirne a dhéileálann le gné ar leith den obair san Oifig tú.

Tá freagraí ar chuid mhór ceisteanna ar an láithreán gréasáin seo, seiceáil an láithreán sula gcuirfidh tú glao orainn le do thoil. Cé go mbímid sásta labhairt leat, tá sé ina chuidiú linn díriú ar na ceisteanna níos lú coitianta a fhreagairt.

Má bhaineann d’fhiosrúchán le CORE nó le fadhbanna teicniúla a bhaineann le comhlánú B1 ar líne, seol ríomhphost chuig Electronic.filing@dbei.gov.ie nó cuir glaoch gutháin ar 01-8045374 / 01-8045355.

Má bhaineann d’fhiosrúchán le hábhar do B1 ar líne, déan teagmháil le Teileafóin 00 353 (0) 1 804 5200/Lo call 1890 220 226*, le do thoil nó seol ríomhphost chuig eb1@dbei.gov.ie (10.00 rn go 12.30 in agus 2.30 in go 4.00 in).

Láithreán Gréasáin

Gheobhaidh tú gach faisnéis anseo atá de dhíth ort le cuidiú leat do chuid dualgas comhdaithe leis an CRO a chomhlíonadh. Má tá deacracht agat nó deacrachtaí teicniúla le linn faisnéise a chuardach ar an láithreán gréasáin seo, áfach, seol r-phost chugainn ag crowebmaster@dbei.gov.ie . Ba cheart duit r-phost a sheoladh chuig info@cro.ie maidir le ceisteanna eile neamhtheicniúla.

Láithreán Gréasáin CORE

Chun tuilleadh cúnaimh a bhaineann le CORE a fháil nó má tá barúil agat a bhaineann leis an tsaoráid comhdaithe ar líne, seol r-phost chuig Electronic Filing le do thoil - electronic.filing@dbei.gov.ie

Seoladh Oifig Phoiblí

Oifig um Chlárú Cuideachtaí

Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Seoladh DX: 145001

Uaireanta Oscailte                          Féach Láthair

Seoladh Ceatharlach

(Más mian leat doiciméid a chur ar an bpost, ba chóir duit iad a sheoladh chuig)

An Oifig um Chlárú Cuideachtaí, Bóthar Uí Bhriain, Ceatharlach, Contae Cheatharlach. Eircode R93 E920

Seoladh DX: 271004    Malartán DX: Carlow 2        Féach Seoladh Phoist

Clárlann na gCara - Chumann

Teileafóin: 00 353 (0)1 804 5499, Lo Call - 1890 220 225*          RPhost: rfs@dbei.gov.ie

Seoladh: Teach Bloom, Plás Gloucester Íochtarach, Baile Átha Cliath 1.

Seoladh Phoist: Bosca Oifig Phoist 12858, Baile Átha Cliath 1

*Tabhair faoi deara go bhfuil na rátaí éagsúla a ghearradh as úsáid de 1890 (LoCall) uimhreacha éagsúla i measc soláthraithe seirbhíse éagsúla