Eolas faoin Oifig um Chlárú Cuideachtaí (OCC).


Stór lárnach is ea an Oifig um Chlárú Cuideachtaí (CRO) le haghaidh faisnéise poiblí reachtúil ar chuideachtaí Éireannacha. Feidhmíonn sí faoi choimirce na Roinne Gnó, Fiontar agus NuálaíochtaLinks to external website.