Íocaíochtaí thar €20,000

Sonraí faoi Íocaíochtaí déanta a bhí luacháilte ag os cionn €20,000 ó 2012 ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí

I gClár an Rialtais, agus laistigh den chuid faoi "scrúdú airgeadais níos éifeachtaí" tá gealltanas tugtha go bhfoilseofar "gach Ordú Ceannaigh ag Roinn nó gníomhaireacht Rialtais" ar líne ".

Ag teacht leis an méid sin, ar an 7 Feabhra 2012 d’fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin, T.D., ar láithreán gréasáin a Roinne http://per.gov.ie/Links to external website na hOrduithe Ceannaigh le haghaidh na n-earraí agus na seirbhísí go léir a fuair a Roinn i ráithe deireanach 2011. Cuireadh ráithí eile leis ó sin.

Tá an Oifig um Chlárú Cuideachtaí tar éis tús a chur le sonraí a fhoilsiú faoi íocaíochtaí arna ndéanamh as earraí agus seirbhísí atá luacháilte ag €20,000 nó níos mó. Foilseofar an fhaisnéis sin go ráithiúil i riaráiste agus is féidir í a aimsiú trí chliceáil ar na naisc cheangailte.


2022 Payments

Companies Registration Office Payments made over €20,000 in 2022


2021 Payments

Companies Registration Office Payments made over €20,000 in 2021


1234

Theme picker