Íocaíochtaí thar €20,000

Sonraí faoi Íocaíochtaí déanta a bhí luacháilte ag os cionn €20,000 ó 2012 ag an Oifig um Chlárú Cuideachtaí

I gClár an Rialtais, agus laistigh den chuid faoi "scrúdú airgeadais níos éifeachtaí" tá gealltanas tugtha go bhfoilseofar "gach Ordú Ceannaigh ag Roinn nó gníomhaireacht Rialtais" ar líne ".

Ag teacht leis an méid sin, ar an 7 Feabhra 2012 d’fhoilsigh an tAire Caiteachais Phoiblí agus Athchóirithe, Brendan Howlin, T.D., ar láithreán gréasáin a Roinne http://per.gov.ie/Links to external website na hOrduithe Ceannaigh le haghaidh na n-earraí agus na seirbhísí go léir a fuair a Roinn i ráithe deireanach 2011. Cuireadh ráithí eile leis ó sin.

Tá an Oifig um Chlárú Cuideachtaí tar éis tús a chur le sonraí a fhoilsiú faoi íocaíochtaí arna ndéanamh as earraí agus seirbhísí atá luacháilte ag €20,000 nó níos mó. Foilseofar an fhaisnéis sin go ráithiúil i riaráiste agus is féidir í a aimsiú trí chliceáil ar na naisc cheangailte.

Íocaíochtaí thar €20,000 Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2018

Íocaíochtaí thar €20,000 Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2018

Íocaíochtaí thar €20,000 Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2017

Íocaíochtaí thar €20,000 Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2017

Íocaíochtaí thar €20,000 Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2016

Íocaíochtaí thar €20,000 Oifig um Chlárú Cuideachtaí 2016

1234

Theme picker