Foilseacháin

Is féidir leat bileoga faisnéise, foilseacháin chorparáideacha, feasacháin faisnéise agus nuachtlitreacha a íoslódáil ón gcartlann sa rannóg seo.

Féadann tú faisnéis a íoslódáil freisin ar Iris CRO a foilsíodh in Iris Oifigiúil roimhe seo ach atá ríomhfhoilsithe anseo anois.

Bileoga: Bileoga faisnéise faoi cheanglais chomhdaithe, ainmneacha gnó, srl.

Foilseacháin Chorparáideacha: Áirítear tuarascálacha bliantúla CRO agus RFS leo. Níl aon staitisticí eile ar fáil ach amháin sna tuarascálacha bliantúla.

Irisí CRO: Liostaí de dhoiciméid a fuarthas agus a cláraíodh agus liostaí de na cuideachtaí a baineadh den chlár do na blianta 2004-2020.

Nuachtlitreacha agus Ezines: Nuashonruithe faoi CRO a seoladh chuig síntiúsóirí.