Iris CRO

Forálann Acht na gCuideachtaí 2014 riachtanais áirithe chun faisnéis a fhoilsiú in Iris CRO ar line. Áirítear na liostaí seo a leanas i bhformáid pdf san Iris: Cuideachtaí nua; athrú ar ainm; tuairisceáin bhliantúla a fuarthas agus a cláraíodh; leachtaithe; cuideachtaí seachtracha; doiciméid cláraithe eile; baint den chlár, aischuir.

Irisí CRO de réir blianta

Fógraí Cartlainne Bhaint den Chlár Bíodh a fhios agat gur foilsíodh gach fógra bainte den chlár sa chuid bainte den chlár den ghréasán seo roimh 15 Deireadh Fómhair 2004. 

2022-11-30 CRO Gazette

CRO Gazette 30 November 2022

1345678910Last

Theme picker