Iris CRO

Forálann Acht na gCuideachtaí 2014 riachtanais áirithe chun faisnéis a fhoilsiú in Iris CRO ar line. Áirítear na liostaí seo a leanas i bhformáid pdf san Iris: Cuideachtaí nua; athrú ar ainm; tuairisceáin bhliantúla a fuarthas agus a cláraíodh; leachtaithe; cuideachtaí seachtracha; doiciméid cláraithe eile; baint den chlár, aischuir.

Irisí CRO de réir blianta

Fógraí Cartlainne Bhaint den Chlár Bíodh a fhios agat gur foilsíodh gach fógra bainte den chlár sa chuid bainte den chlár den ghréasán seo roimh 15 Deireadh Fómhair 2004. 

Planned one hour downtime to Core and RBO from 5.30pm, Thursday 21.

Planned one hour downtime to Core and RBO from 5.30pm, Thursday 21.

1345678910Last

Theme picker