Nuachtlitir 2015


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

UAIREANTA OSCAILTE NA NOLLAG/NA hATHBHLIANA

Déardaoin       24 Nollaig 2015  9.30 r.n. go 12 meán lae.
Dé hAoine       25 Nollaig 2015  Dúnta
Dé Luain          28 Nollaig 2015  Dúnta
Dé Mairt           29 Nollaig 2015  9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n.
Dé Céadaoin   30 Nollaig 2015  9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n.
Déardaoin        31 Nollaig 2015  9.30 r.n. go 1 i.n. & 2.15 go 4.30 i.n.
Dé hAoine        1 Eanáir  2016  Dúnta   
Dé Luain  4 Eanáir  2016  Atosaíonn gnáthuaireanta oscailte ar aghaidh

Beidh an áis athchóiriú mear a bheith ar fáil mar is gnáth ó 10:30 agus 12 meán lae ar an 29ú, 30ú agus 31ú Nollaig.

Mar gheall ar an cur isteach a dhéantar do sheirbhísí thar na saoire tréimhse, tuairisceán bliantúil, i gcás ina mbeidh an spriocdháta do chomhdú idir 24 Nollaig, 2015 agus 3 Eanáir, 2016, a chóireáil mar a fuarthas in am má comhdaíodh faoin 4ú Eanáir 2016.

An Cláraitheoir agus foireann an CRO mian dár gcliaint go léir ar Shona Nollag agus Bliain Nua Chorrchoill.

CUIDEACHTAÍ NUA - SPRIOCDHÁTA NA NOLLAG 2015

Ní féidir leis an CRO dearbhú go ndéanfar ábhar atá faighte isteach aici, i ndiaidh na ndátaí mar a leagtar thíos, a phróiseáil roimh shos na Nollag.
 
GNÁTHSCHÉIM                                      3ú NOLLAIG  2015
SCÉIM FÉ PHRÁIN:                                8ú NOLLAIG  2015
SCÉIM A1 ÁR LÍNE                               15ú NOLLAIG  2015
ATHRÚ AR AINM                                     8ú NOLLAIG  2015
ATHCHLÁRAITHE                                   8ú NOLLAIG  2015
ÁIRITHINTE AR AINM CUIDEACHTA   18ú NOLLAIG  2015

MORGÁISTÍ AGUS CLÁRÚ I gCOMHAIR ROS – ATHRÁITEAS 
 
Ní mór Foirmeacha C1, C1A agus C1B agus F8, F8A agus F8B a ríomhchomhdú anois le síniú ROS. Ní ann d'áis ar bith chun na foirmeacha sin a chomhdú de láimh.  

Ní bheidh an fhoirm comhdaithe go dtí go mbeidh an síniú ROS deiridh curtha i bhfeidhm le deimhniú ROS. Bí ar an eolas maidir leis an tráthchlár reachtúil ina leith sin le do thoil. Ní mór an méid atá sna foirmeacha sin a sheiceáil go cúramach, óir diúltófar dóibh má bhíonn siad neamhiomlán nó mícheart.

Ní mór go mbeadh an deimhniú nó an fo-dheimhniú ROS in ainm an té a bhfuil an fhoirm á síniú aige nó aici.

Ní mór do bheirt ar leithligh é a shíniú, duine amháin thar ceann na cuideachta agus an duine eile thar ceann an tsealbhóra muirir.
 
I ndáil leis sin, cinntigh le do thoil go gcuirfear iad beirt isteach go cúramach san Fhoirm nó sna Foirmeacha i gcáil sínitheoirí. Tabhair faoi deara le do thoil nach mór an t-ainm iomlán a shonrú agus ní leagan giorraithe de (mar shampla, céadainm, iniseal nó sloinne). 

Chun muirir a chomhdú faoi Acht na gCuideachtaí 2014:-

• Logáil isteach agus cláraigh ar www.core.ie

• Faigh deimhniú nó fo-dheimhniú ROS ó na Coimisinéirí Ioncain https://www.cro.ie/Services/Registering-for-ROS

féach www.ros.ie

Féach suíomh gréasáin CRO freisin ag https://www.cro.ie/Services/Registering-for-ROS

• Téigh i dtaithí ar shuíomh gréasáin an CRO, ar na foirmeacha nua agus ar Bhileog Faisnéise Uimhir 27.

Chun tuilleadh sonraí a fháil féach ar leathanach na Morgáistí le do thoil.https://www.cro.ie/Iarchlárú/Cuideachta/Morgáistí-muirir

CUIDEACHTA A CHOMHSHÓ INA CINEÁL NUA – DEIMHNIÚ RÚN

Faoi Acht na gCuideachtaí 2014, féadfar cuideachta a chomhshó ina cuideachta TEO ach Foirm N1 (saor in aisce) a chur isteach chuig an CRO mar aon le rúnspeisialta agus cóip dá bunreacht nua, nó, más faoi Alt 60 den Acht atáthará comhshó, ní theastóidh ach foirm N1 agus bunreacht nua.

Sa chás ina bhfuil roinnt cinntí i rún speisialta, éilíonn CRO go ndéanfar toiliú na scairshealbhóirí leis an gcomhshó ina TEO a asbhaint agus a chomhdú leis an bhfoirm N1, agus ní mór go ndeimhneoidh stiúrthóir nó rúnaí go bhfuil
an sliocht sin ina chóip dhílis den cheann bunaidh.

Nuair atá cuideachta á comhshó ina ceann de na cineálacha nua cuideachtaí, ní mór liosta sínitheoirí a chur i gceangal leis an mBunreacht nua. Ní mór gurb é an liosta sin LIOSTA BUNAIDH NA SÍNITHEOIRÍ a cuireadh isteach chuig an CRO tráth an chorpraithe, agus ní liosta reatha na sínitheoirí/scairshealbhóirí.

Ina theannta sin, is é an Scairchaipiteal Údaraithe agus an Luach Scaire is déanaí, mar a cuireadh isteach chuig an CRO, atá le lua sa Bhunreacht nua.

Cuideachtaí atá á gcomhshó ina gcineál nua TEO, ní gá dóibh an Scairchaipiteal Údaraithe a lua, ach ní mór gurb é an Luach Scaire reatha an luach is cothroime le dáta, mar a comhdaíodh é leis an CRO

Féach alt 191 go dtí alt 198, Acht na gCuideachtaí 2014 agus I.R. Uimh. 39/2002 – alt 23(1), Na Rialacháin um Acht na gCuideachtaí, 1990 (Foirm agus Ábhar Doiciméad arna Seachadadh chuig an gCláraitheoir) 2002.

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar Bhileog Faisnéise 31 de chuidCRO nó ar shuíomh gréasáin CRO ag

https://www.cro.ie/Acht-Nua-2014/Próiseas-Tiontúcháin

 

Please login or register to post comments.

Theme picker