Nuachtlitir 2019


Nuachtlitir R-phoist

Ligeann saoráid nuachtlitir CRO do shíntiúsóirí nuashonraithe nuachta reatha a fháil ón oifig le r-phost. Seoltar na r-phoist seo i bhformáid téacs:

1. CRO E-Zine

Ríomhfheasachán is é seo a fhoilsítear uair sa mhí. Cuireann sé síntiúsóirí ar an eolas faoi na forbairtí reatha san Oifig agus fógraíonn síntiúsóirí faoi imeachtaí atá le teacht.

2. Teachtaireachtaí Eatramhacha

Déantar an tseirbhís nuachtlitreach r-phoist a roinnt ina dhá chuid (cé go mbaintear úsáid as liosta síntiúsóirí amháin). Faigheann gach síntiúsóir seachadadh CRO E-Zine uair sa mhí. Idir an dá linn is féidir nuashonraithe sa bhreis a sheoladh do shíntiúsóirí ón Oifig más gá (teachtaireachtaí práinneacha nó a bhaineann le spriocanna).

Nuachtlitir 195 - 2 Meán Fómhair 2019

ATHBHREITHNIÚ AR AN tACHT UM AINMHITHE GNÓ 1963

Tá an Roinn Gnó, Fiontar agus Nuálaíochta ag déanamh athbhreithnithe ar an Acht um Chlárú Ainmneacha Gnó 1963. Mar chuid den phróiseas athbhreithnithe, tá aighneachtaí á lorg ag an Roinn ó pháirtithe leasmhara. Is é an spriocdháta le haghaidh aighneachtaí ná 5 in Dé Máirt, 10 Meán Fómhair 2019. https://dbei.gov.ie/en/Consultations/Public-Consultation-Registration-of-Business-Names-Act-1963.html 
 
 
TAKING CARE OF BUSINESS 

Beidh ‘Taking Care of Business’ ar siúl san Óstán Sheraton, Sráid Uí Ghliasáin, Baile Átha Luain ar an 2 Deireadh Fomhair, 2019 idir 8:15rn agus 1:30in. Ceapadh an t-imeacht uathúil seo go sonrach chun cabhrú le gnólachtaí beaga agus gnólachtaí nua-thionscanta tuiscint a fháil ar na seirbhísí a chuireann go leor dár gcuid oifigí agus gníomhaireachtaí Stáit ar fáil, agus tairbhe a bhaint astu. Cláraigh ar líne ag https://www.eventbrite.ie/e/one-stop-shop-for-business-tickets-62194109255

Ní ghearrfar aon táille isteach. 

BREXIT

I gcás nach mbeidh beart ar bith comhaontaithe idir an Ríocht Aontaithe agus AE, fágfaidh an Ríocht Aontaithe láithreach agus i gcás nach bhfuil ag cuideachta aach stiúrthóirí atá bunaithe sa Ríocht Aontaithe d’fhéadfadh sé go mbeadh gá le hathrú. Ag fágáil LEE don Ríocht Aontaithe (an Limistéar Eorpach Eacnamaíoch), theastódh banna ina áit sin. https://www.cro.ie/Cl%C3%A1r%C3%BA/Cuideachta/Oibleag%C3%A1id%C3%AD-Teagmhasacha/Iarrth%C3%B3ir-cuideachta

https://dbei.gov.ie/ga/A-nDeanaimid/An-tAontas-Eorpach-agus-an-Margadh-Inmheanach/Brexit/Getting-Brexit-Ready/  


OIFIG AN CHLÁIR UM ÚINÉIREACHT THAIRBHIÚIL - RBO

Ceapadh Cláraitheoir na gCuideachtaí mar Chláraitheoir Úinéireachta Tairbhiúil na gCuideachtaí agus na gCumann Tionscail & Coigiltis le héifeacht ón 29 Iúil 2019. Dá réir sin, tá an RBO oscailte chun glacadh le comhdú. Ní mór sonraí faoi úinéireacht thairbhiúil a chomhdú leis an RBO trí thairseach ar líne. Níl aon fhoirmeacha páipéir ná táillí comhdaithe i gceist agus níl oifig an RBO ar oscailt don phobal. Suíomh Greasáin: www.rbo.gov.ie/ga  

BA CHÓIR DÁ CHUSTAIMÉIRÍ "Ceisteanna Coitianta" ATÁ AG TEAGMHÁIL DÍREACH AN AONAD RBO

Measfar aon chuideachta/cumann nach bhfuil comhdaithe ar nó roimh an 22 Samhain 2019, a bheith déanach agus féadfar smachtbhannaí a ghearradh orthu faoi mar a fhorordaítear sna Rialacháin RBO ar Twitter ag www.twitter.com/RBO_ie agus LinkedIn ag www.linkedin.com/company/central-rbo/  

CÚISEANNA LE DIÚLTÚ d'IARRATAS ÚINÉIRÍ TAIRBHÚLA 

Tá Clár RBO ceaptha chun iarratais a ghlacadh agus a chlárú nuair a bheidh na sonraí uile a chuirtear isteach i gceart. Faoi na rialacháin maidir le Cosaint Sonraí, níl rochtain ag RBO ar na sonraí pearsanta a chuireann an láithreoir isteach. Déantar sonraí pearsanta a fhíorú i gcoinne na Roinne Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta. Ní dhéantar iad a fhíorú leis an Coimisinéirí Ioncaim. Bunaithe ar an gcéad dá sheachtain d’fheidhmiú an chláir, is iad seo a leanas na cúiseanna coitianta atá le hiarratas a dhiúltú:

 • Tá an UPSP agus/nó an Dáta Breithe mícheart
 • Ní thagann na hainmneacha le chéile
  • Úsáidtear an sloinne roimh phósadh in áit an ainm phósta agus a mhalairt
  • Úsáidtear an dara hainm sa ghnáthúsáid laethúil, ach ní thagann sé leis an gcéadainm faoi mar atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta (Pól Mac Gabhann i leith Micheál Pól Mac Gabhann)
  • Úsáidtear leaganacha níos gairide d’ainm (Des/Desmond, Eddie/Edward)
  • Úsáidtear leaganacha éagsúla d’ainm (Brídín/Bríd, Téid/Éamonn)
  • Úsáidtear leagan Gaeilge d’ainm, nuair atá an t-ainm Béarla cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta (Eibhlín/Eileen)
  • Úsáidtear leagan Béarla d’ainm, nuair atá an t-ainm Gaeilge cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta (Eileen/Eibhlín)
 • Measctar suas na sonraí le haghaidh il-úinéirí tairbhiúla

Má tá ceisteanna ar bith agat maidir leis an bhfaisnéis atá cláraithe leis an Roinn Gnóthaí Fostaíochta agus Coimirce Sóisialta moltar duit teagmháil a dhéanamh leo. 
http://www.welfare.ie/ga/Pages/Personal-Public-Service-Number-Registration-Centres-by-Count.aspx

RFS ar Líne

Tá cainéal YouTube ar fáil anois ag Clárlann na gCara-Chumann (RFS) le faisnéis faoi conas tuairisceán bliantúil a chur isteach ar líne / conas doiciméid
a ordú ar líne etc. https://www.youtube.com/channel/UCqjtsrlcgFyzgtuDPVg6j0Q

Please login or register to post comments.

Theme picker