Reachtaíocht

Sa chuid seo cuirtear reachtaíocht phríomhúil agus thánaisteach a bhaineann le dlí cuideachta ar fáil. Is féidir cóipeanna na reachtaíochta a cheannach go díreach ó Oifig Díolta Foilseachán an Rialtais.

Ní liosta iomlán é seo. Tá corp suntasach reachtaíochta eile ann a bhaineann le hoibríocht cuideachtaí agus ní mór cúnamh dlíthiúil a chuardach má bhíonn saincheisteanna tábhachtacha le cinntiú.

Cuideachta     Ainm Gnó   Comhpháirtíocht Theoranta